Update: DNB guidance ‘Voorbereidend CrisisPlan’ verzekeraars nuttig, maar ook risicovol - VP&P
Search Icon
×

Update: DNB guidance ‘VCP’ verzekeraars nuttig, maar ook risicovol

Update: DNB guidance ‘VCP’ verzekeraars nuttig, maar ook risicovol


Om verzekeraars te helpen bij het realiseren van een afgestemd en goedgekeurd ‘Voorbereidend CrisisPlan’ (VCP) per eind 2019 en daarbij de verwachtingen vooraf te managen, heeft DNB deze zomer ‘good practices’ gepubliceerd. Het VCP vloeit direct voort uit de Wet Herstel en Afwikkeling, die 1 januari 2019 is ingegaan. DNB geeft met haar good practices een beter begrijpelijke uitwerking om verzekeraars te helpen in hun uitdaging om einde jaar een VCP beschikbaar te hebben.

Download hier onze aanpak om op een efficiënte manier te komen tot een VCP.
In het licht van onze ruime ervaring met wetgevingstrajecten, hebben wij de praktische toepasbaarheid van deze good practices tegen het licht gehouden. Onze conclusies zijn: 
  • DNB verwachtingen goed weergegeven

    Het document geeft op een toegankelijke wijze de verwachtingen weer vanuit DNB, hetgeen helpt om grote verrassingen vanuit DNB achteraf te voorkomen. Deze verwachtingen zijn op hoofdlijnen beschreven ten aanzien van de inhoud van het VCP. Naast een stuk inhoud raakt DNB aan verwachtingen ten aanzien van het door de verzekeraar te doorlopen proces. 
  • Interpretatie kent risico’s 

    Terecht laten de good practices veel zaken qua invulling van het VCP over aan de verzekeraar en de specifieke situatie binnen de betreffende verzekeraar. Dit is enerzijds een voordeel, kijkend naar het gewenste maatwerk om een VCP passend te krijgen bij de unieke situatie van een verzekeraar. Anderzijds staat daar tegenover dat good practices vanuit een toezichthouder vaak als toetsingskader een eigen leven kunnen gaan leiden.
  • The devil is in the details 

    De beschrijving van de good practices op hoofdniveau moet niet het beeld wegnemen dat het opstellen van het VCP een zware inspanning vergt. Vooral waar scenario’s, herstelmaatregelen en effecten een complexe mix aan mogelijkheden opleveren, zal de uitwerking een zware inspanning vereisen.  

Op basis van onze ervaring is het advies dan ook om eerst en vooral een VCP op te stellen dat passend is bij de organisatie en de good practices hierbij als checklist te hanteren.

De kracht van een goed VCP is dat deze naadloos aansluit op de organisatie en de crisisscenario’s zo waarheidsgetrouw mogelijk weergeeft. De passendheid kan daarbij verder versterkt worden middels een dry run van zowel het proces als de scenario’s. In onze aanpak combineren we de diverse elementen om op een efficiënte wijze te komen tot een VCP.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.
Merit

Merit de Jeu

Lees meer over Merit
Fien

Fien Meinema

Lees meer over Fien
Leander

Leander Schapendonk

Lees meer over Leander

Volg ons op LinkedIn, regelmatig posten wij updates over onze visie op de sector en over bureauontwikkelingen.