Voogt Pijl & Partners
Search Icon
×

Cases


Wat wij doen? Wij geven organisatieadvies in de financiële sector.

Je collega’s hebben uitdagende opdrachten bij banken, verzekeraars, partijen in de pensioensector en toezichthouders.


Herstelactie wet- en regelgeving


Als projectleider betrokken bij een traject om binnen een zeer kort tijdsbestek een grote groep van circa 300.000 klanten te activeren met als onderliggende eis dat het gehele proces robuust ingeregeld en aantoonbaar in control moet zijn onder grote druk van de toezichthouder.

Om dit te realiseren hebben wij data uit diverse en complexe bronnen samengebracht en gecombineerd met behulp van data analytics tool. Deze data analytics maakte het mogelijk dat er kort cyclisch gestuurd kon worden en het ogenschijnlijk onhaalbare project succesvol kon worden afgerond.

Onze andere cases


Herijking operations afdeling (350FTE)
Herijking operations afdeling (350FTE)
Implementeren 4e Anti Money Laundering Directive
Implementeren 4e Anti Money Laundering Directive
Productinnovatie in start-up setting
Productinnovatie in start-up setting
Product implementatie
Product implementatie