Inzet regtech onontkoombaar - VP&P
Search Icon
×

Inzet regtech onontkoombaar; succesvolle technologieën en aandachtspunten

Inzet regtech onontkoombaar; succesvolle technologieën en aandachtspunten


Om regelgevingsuitdagingen snel en kostenefficiënt het hoofd te bieden is de inzet van “Regtech” onontkoombaar. Dit artikel onderscheidt de drie meest succesvolle technologieën in dit domein en de aandachtspunten om tot een toekomstbestendige inzet te komen.
Na de wereldwijde financiële crisis van 2008 is de last van regulering en controle voor banken exponentieel toegenomen. Waar de verwachting was dat ze na deze piek weer zouden dalen, blijkt niets minder waar. Het grootste deel van het beschikbare veranderbudget van alle grote financiële instellingen is nog steeds benodigd om te voldoen aan de verplichte wet- en regelgevingstrajecten.

Daarbij valt te denken aan: ingrijpende trajecten van de afgelopen tijd zoals Know-Your-Customer (KYC), Anti-Money Laundering (AML), Privacy (GDPR) en MIFID II. Aan de andere kant rijzen ook de structurele doorlopende kosten, om compliant te blijven, verder de pan uit. De geijkte oplossing voor omgang met nieuwe regelgevingsdruk was voorheen het starten van grote projecten en doorbouwen op de interne systemen en modellen. Regelmatig gecombineerd met het verhogen van het aantal FTE in de domeinen van Risk, Compliance en het verhogen van de risico-functie binnen Operations. Deze aanpak zit inmiddels vaak over zijn limiet en is daarmee een doodlopende weg.

Regtech volwassen beweging

Om toch het hoofd te kunnen bieden aan de wet- en regelgevingsdruk wendt de sector zich tot technologische ondersteuning. Sinds 2015 gaan de ontwikkelingen in deze niche onvoorstelbaar hard en heeft Regulatory Technology (RegTech) zich ontwikkeld tot een grote invloedrijke beweging. Wereldwijde summits over het onderwerp schieten als paddenstoelen uit de grond en er circuleren meerdere top 100 lijstjes met de meest invloedrijke RegTech bedrijven. Om door de vele bomen het bos nog te kunnen zien, delen wij in deze column graag de drie hoofdstromen van technologieën die inmiddels hun sporen verdiend hebben.

Succesverhalen zijn terug te leiden naar drie typen gevestigde technologieën

Er zijn inmiddels honderden RegTech bedrijven die voor de leek allesomvattende oplossingen lijken aan te bieden. Als je dieper kijkt naar deze ’wondermiddelen’ zijn de meeste succesverhalen echter terug te leiden naar de inzet van drie typen gevestigde technologieën: 
  1. Data analytics & machine learning
  2. Robotisering
  3. Case management & Workflow automatisering

Data analytics & machine learning

De meeste RegTech bedrijven zijn actief op het vlak van data analyticsen data science, waarbij ze gebruik maken van machine learning tools. Binnen dit domein worden dan ook de grootse beloften gedaan. Denk aan het volledig uit handen nemen van rapportages aan toezichthouders, voor een fractie van de kosten die een instelling zelf zou moeten maken. Voor dit deelgebied geldt echter dat het succes grotendeels wordt bepaald door de kwaliteit en beschikbaarheid van data bij de instelling zelf. Om deze reden bieden sommige RegTechsaan om niet alleen de rapportages te maken, maar ook de samenstelling van de onderliggende datasets te verzorgen en te beheren, ‘compliance as a service’.

Robotisering

Het automatiseren van processen of processtappen middels Roboticsis een snel en goedkoop alternatief voor het automatiseren via systeemintegraties. Overal waar sprake is van gestandaardiseerde handelingen is inzet van deze ‘digitale medewerkers’ mogelijk. Van het opstellen van rapportages voor de toezichthouder op basis van verschillende bronnen tot het uittekenen van bedrijfsstructuren op basis van KvK-informatie. Correct geconfigureerde robots voeren processtappen sneller, zonder fouten en goedkoper uit dan menselijke inzet.

Case management & Workflow automatisering

Voor verschillende regelgevingstrajecten is het noodzakelijk te werken met dossiers (‘cases’). Hiertoe dienen verschillende informatiestromen bij elkaar gebracht te worden en wordt herleidbaar geregistreerd welke partijen aan het dossier gewerkt hebben. Denk aan incident & loss management, privacy meldingen en natuurlijk KYC. Goede casemanagement- en workflow-tooling zorgt ervoor dat een behandelaar de relevante informatie eenduidig gepresenteerd krijgt. Door de routering en toewijzing van cases te automatiseren middels business rules kan het proces als geheel worden gestroomlijnd. De cases worden hiermee gestructureerd op volgorde van urgentie en toegewezen aan de meest ‘passende’ medewerker. Daarmee is tegelijkertijd geborgd dat álle dossiers behandeld worden.

Combinaties van deze drie technologieën

Om het hoofd te bieden aan de meest complexe en tijdrovende regelgevingsvraagstukken kunnen deze drie technologieën worden gecombineerd. Een voorbeeld inrichting uit onze praktijk, in een KYC setting, is bijvoorbeeld:

Data analytics en machine learning inzetten om het totaal overzicht te bewaken, de grootste risico’s te identificeren en ‘false postives’ te onderdrukken
Robotisering om alle standaard handelingen binnen onboarding & review processen te automatiseren
Case management en workflow tooling om de afhandeling van de resterende handmatige werkzaamheden zo efficiënt mogelijk te organiseren. 

Lange termijn effectiviteit afhankelijk van strategische visie

Belangrijke aandachtspunten bij de inzet van RegTech oplossingen betreffen het gevaar van puntoplossingen en lock-in.

De business case van een oplossing voor een specifiek probleem kan namelijk erg goed zijn, maar hierbij wordt vaak geen rekening gehouden met de toekomstige consequenties van deze keuze.

Tech oplossingen voor regelgevingsvraagstukken hebben bijna altijd een fors maatwerk component, door de grote rol van interne risicomodellen en afhankelijkheden met interne data. De gecreëerde oplossing wordt daarmee bedrijfsspecifiek en is lastig ‘in te ruilen’ voor een andere oplossing. Gecombineerd met de druk om snel te starten, vanuit de krappe implementatietermijnen, is dit een gevaarlijke situatie. De ‘quick-win’ voor nu kan zomaar leiden tot hogere operationele kosten in de toekomst.

Voor een bestendige inzet van RegTech is het daarom cruciaal dat een instelling een strategische visie heeft op de wijze waarop deze nieuwe technologie wordt ingezet. Veranderingen aan de ‘ist situatie’, door nieuwe wet- en regelgeving, zijn immers een constante.

Om te komen tot zo’n visie dient er een brug gevormd te worden tussen Compliance, Operations en Architectuur, dwars door de ‘waardestromen’ van een organisatie heen. Alleen dan kan het gehele speelveld overzien worden. Er dient een standpunt ingenomen te worden over welke onderdelen wel en welke onderdelen niet uitbesteed mogen worden en er moeten toetsingscriteria worden opgesteld voor de mate waarin nieuwe technologie aan te passen, te integreren en te ontsluiten is.

RegTech: veel te bieden, maar toepassing vraagt aandacht

Regtech is ‘here to stay’ en voor elke nieuwe regelgevingsuitdaging zou een verkenning van de inzet van technologie dan ook een standaard stap moeten zijn. Tegelijk vergt toekomstvaste toepassing ervan aandacht. De kans dat er een afhankelijkheid van een dienstverlenende partij ontstaat is groot. Door vanuit een goede strategische visie de kaders te plaatsen waarbinnen oplossingen gerealiseerd mogen worden kunnen puntsoplossingen voorkomen worden. Binnen deze kaders komt het er uiteindelijk vooral op neer vol overgave te starten. Elke echte verandering begint immers met leren. 

Think big, start small!


Ruben

Ruben Velstra

Lees meer over Ruben

Volg ons op LinkedIn, regelmatig posten wij updates over onze visie op de sector en over bureauontwikkelingen.