AI toepassingen in de financiele sector - VP&P
Search Icon
×

AI in de financiële sector; Watson biedt cognitieve technologie, rekenkracht en toegang tot vele informatiebronnen

AI in de financiële sector; Watson biedt cognitieve technologie, rekenkracht en toegang tot vele informatiebronnen


Watson van IBM is een indrukwekkend voorbeeld van innovatie (AI) met toepassingen binnen en buiten de financiële sector. Velen kennen de ‘oude’ Watson als de telkens winnende kandidaat in de Amerikaanse TV quiz ‘Jeopardy!’. Die supercomputer is niet meer (in die vorm) en staat in het museum van IBM. Watson nu is een cloudoplossing die klanten cognitieve rekenkracht (Artificial Intelligence) biedt. Met toepassingen die tijdrovende processen verkorten en customer journeys tot een nieuwe belevenis maken. Maar, soms ook de potentie hebben om een bedrijfs- en verdienmodel op zijn kop te zetten. Recentelijk organiseerde Voogt Pijl & Partners, mede voor business partners, een bijeenkomst over de ontwikkelingen en mogelijkheden die Watson biedt. Harry Langevoort van IBM Watson nam de zaal mee in de mogelijkheden die Watson biedt in de financiële sector. Het vormde de derde sessie in een serie waar de business partners van Voogt Pijl & Partners eerder al data science en robotisering toepassingen toonden.
Watson van IBM biedt cognitieve rekenkracht. Dat betekent dat het ‘getraind’ kan worden om grote hoeveelheden ongestructureerde data te doorzoeken en dat Watson kan leren om taal (geschreven en gesproken) te begrijpen in specifieke contexten. Toepassingsgebieden zijn legio en toepassingen ontwikkelen zich razendsnel. Voorbeelden van toepassingen buiten de financiële sector zijn bijvoorbeeld de ondersteuning van de medische wetenschap. In de oncologie helpt Watson de oncologie om behandelplannen voor ziektebeelden op te stellen en gebruikt daarbij een wereld aan informatie en onderzoeken van over de hele wereld in meer dan honderd talen. Ook de juridische wereld wordt ondersteund met mogelijkheden om jurisprudentie en wetgeving in te lezen en in context te analyseren. Daardoor worden juristen ondersteund om relevante jurisprudentie of uitspraken inzake cases die parallellen hebben met hun zaak te vinden.

In de financiële wereld hebben dergelijke toepassingen van AI al impact in veel (klant)processen. Meest bekend zijn de chatbots die antwoorden kunnen vinden op vragen van klanten of medewerkers in alle interne documenten van een organisatie. Maar ook de geavanceerde ondersteuning van adviseurs heeft een vlucht genomen. Bijvoorbeeld door selectie van overname kandidaten op basis van patronen in het bedrijfsprofiel, interpretatie van enorme hoeveelheden informatie over beleggingsmogelijkheden en de mogelijkheid om prospects in kaart te brengen en doelgroepen te selecteren. Naast commerciële toepassingen wordt Watson ook steeds vaker ingezet binnen het domein van wet- en regelgeving. De wijze waarop cognitieve technologie, een wereld aan rekenkracht en de toegang tot vele informatiebronnen een due diligence onderzoek van grote klanten vergemakkelijkt is indrukwekkend.

Waar grote organisaties AI toepassingen integreren in eigen applicaties en een maatwerk service creëren, zijn veel AI toepassingen ook als services off-the-shelf beschikbaar. Doordat er betaald kan worden via een het ‘pay per use’ model kunnen ook kleinere organisaties hier eenvoudig gebruik van maken. Het scala aan toepassingen ontwikkelt zich razend snel.

We kunnen niet wachten!
Robert

Robert Voogt

Lees meer over Robert

Volg ons op LinkedIn, regelmatig posten wij updates over onze visie op de sector en over bureauontwikkelingen.