Wereldwijde transactie monitoring optimalisatie - VP&P
Search Icon
×

Cases


Wat wij doen? Wij geven organisatieadvies in de financiële sector.

Je collega’s hebben uitdagende opdrachten bij banken, verzekeraars, partijen in de pensioensector en toezichthouders.


Wereldwijde transactie monitoring optimalisatie


Voldoen aan TM wetgeving over de landsgrenzen heen én harmoniseren van de TM processen voor schaalvoordeel was de uitdaging.

Onze aanpak was het benchmarken van de TM processen tussen de verschillende landen en het, samen met de organisatie, herontwerpen van een wereldwijd TM Target Operating Model.

Op basis van dit ontwerp hebben we vervolgens een hub & spoke alert handling organisatie opgezet voor TM en (Sanctie)screening. Tevens zijn de three Lines of Defence heringericht voor sterke compliance en efficiëntie.

Onze andere cases


Echte productinnovatie door een start-up-setting
Echte productinnovatie door een start-up-setting
Duurzame verbetering KYC door inzet nieuwe technologie
Duurzame verbetering KYC door inzet nieuwe technologie
Implementeren efficiënte CDD processtraat 
Implementeren efficiënte CDD processtraat 
Implementeren fraude detectie systeem betalingsverkeer
Implementeren fraude detectie systeem betalingsverkeer