Ontwikkelen van strategische FEC roadmap - VP&P
Search Icon
×

Cases


Wat wij doen? Wij geven organisatieadvies in de financiële sector.

Je collega’s hebben uitdagende opdrachten bij banken, verzekeraars, partijen in de pensioensector en toezichthouders.


Ontwikkelen van strategische FEC roadmap


Ontwikkel een strategische roadmap om onze business lines en individuele afdelingen meer verantwoordelijkheid te geven én te laten nemen om FEC end to end aan te pakken.

Wij zijn gestart door samen met het senior management de key activiteiten en doelen om in control van FEC te zijn vast te stellen. Met de business lines is met behulp van deze doelen een visie op de toekomstige FEC organisatie geschetst waar de verantwoordelijkheden voor klantdata, klantcontact, risico classificatie en business risk appetite helder zijn beschreven en congruent zijn.

Op basis van deze visie hebben we een roadmap opgesteld om van de huidige organisatie naar de beoogde visie-organisatie toe te bewegen inclusief implementatieplan. 

Onze andere cases


Realiseren double digits kostenreductie
Realiseren double digits kostenreductie
Herdefiniëren en implementeren wereldwijde risk reporting
Herdefiniëren en implementeren wereldwijde risk reporting
Inrichting Risk Assessment proces voor Cloud services
Inrichting Risk Assessment proces voor Cloud services
Implementeren efficiënte CDD processtraat 
Implementeren efficiënte CDD processtraat