Bankbrede opzet en uitrol van KYC Training en Awareness programma - VP&P
Search Icon
×

Cases


Wat wij doen? Wij geven organisatieadvies in de financiële sector.

Je collega’s hebben uitdagende opdrachten bij banken, verzekeraars, partijen in de pensioensector en toezichthouders.


Bankbrede opzet en uitrol van KYC Training en Awareness programma


Wij werden gevraagd een organisatiebreed KYC training en awareness programma op te zetten en uit te rollen. Scope betrof alle medewerkers. 

Wij hebben deze vraag in drie werkstromen aangepakt. Ten eerste het vaststellen van het kennisniveau en de kennis ambitie per medewerkersfunctie. Hiermee werd de benodigde inhoud van de trainingsprogramma’s vastgesteld. Als tweede het ontwikkelen van een trainingsomgeving en programma met de modules en middelen (klassikaal, e-learning) om de kennis over te brengen. En als derde de opzet van een structuur om de voortgang te meten en rapporteren, zodat inzichtelijk was waar de organisatie stond ten opzichte van de gestelde ambities.

Onze andere cases


Vergroten rentabiliteit door fusie van pensioenuitvoerders
Vergroten rentabiliteit door fusie van pensioenuitvoerders
Inrichten Tribe-structuur
Inrichten Tribe-structuur
Versterken inzicht in en sturing op risico’s
Versterken inzicht in en sturing op risico’s
Verbetering winstgevendheid product-markt-kanalen mix
Verbetering winstgevendheid product-markt-kanalen mix