Money2020: Van spaghetti naar lasagne - VP&P
Search Icon
×

Money 20/20: Van spaghetti naar lasagne

Money 20/20: Van spaghetti naar lasagne


Afgelopen 3, 4 en 5 juni vond in Amsterdam RAI het toonaangevende financials congres Money 20/20 plaats. Onze collega’s Ruben Velstra en Fien Meinema waren aanwezig. Wij stelden ze drie vragen over hun ervaringen.

Wat is de grote lijn die jullie tijdens het congres hebben gezien?

Fien: ’From spaghetti to lasagne’ vond ik de opvallendste en meest pakkende quote van het congres, gemaakt door de CEO van de concurrerende bank Pepper. Dit synoniem gebruikte zij voor het streven naar data gedreven en platform gedreven banken waarin systemen zijn opgebouwd uit verschillende ‘nette lasagne lagen’ in plaats van ‘verstrengelde en verstikkende spaghetti’. Het voordeel hiervan is dat nieuwe functionaliteiten op systemen gemakkelijk kunnen worden bijgebouwd en afgeschaald, zoals legoblokken. Anderzijds is het mogelijk om efficiënt en effectief rapportages uit te draaien om te voldoen aan wet- en regelgeving. Vanuit concurrerende banken, maar ook bestaande banken werd meermaals bevestigd dat non-financial risks steeds belangrijker wordt voor financiële instellingen. Dit bevestigt dat een heldere datastructuur binnen een data gedreven bank essentieel wordt, of eigenlijk al zou moeten zijn om veranderlijkheid en wet- en regelgeving te kunnen bijbenen. Ondanks dat concurrerende banken beginnen met een schone lei en de mogelijkheid hebben om deze gelaagde data structuur van begin af aan te implementeren, zetten bestaande banken alles op alles om de spaghetti te vervormen naar lasagne.

Ruben: Er is in de volle breedte veel aandacht voor de inzet van Artificial Intelligence (A.I.). De beloftes zijn groot en er zijn veel partijen die voorspellen dat A.I. uiteindelijk elk type business zal disrupten. Vooralsnog zie je echter vooral dat A.I. wordt ingezet om bestaande processen te optimaliseren.

Wat veel mensen zich niet realiseren is dat bijna iedereen dezelfde algoritmes gebruikt die veelal open source beschikbaar zijn. Waar het om gaat is, hoe je deze algoritmes vervolgens traint. Cruciaal voor de succesvolle inzet van A.I. is daarmee de beschikbaarheid van grote hoeveelheden relevante (historische) data. Dit is de reden dat de voornaamste inzet van A.I. binnen de financiële sector plaats vindt in het fraude domein, leningsverstrekking en voor chatbots. Daar is immers historische data volop aanwezig.

Ook is het interessant om te zien dat organisaties die succesvol zijn in de inzet van A.I. dit altijd multidisciplinair tot stand hebben gebracht. Data scientists en machine learning architects alleen gaan niet het verschil maken, maar moeten ondersteund en gevoed worden door IT en Business (domein) experts.

Wat is je het meeste bij gebleven?

Fien: Zoals Ralph Hamers bij de opening vertelde: ‘klanten trekken klanten’. Alles draait tegenwoordig om de klantervaring en klanttevredenheid. Vragen als: "Hoe trek je nieuwe klanten aan? Hoe behoud je nieuwe klanten? Hoe zorg je ervoor dat klanten terugkomen?" zijn veel gestelde vragen tijdens het congres. WeChat is het meest gebruikte platform in China en maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden van open banking en biedt klanten via hun eigen platform verschillende services aan. Klanten kunnen via de app online winkelen, chatten en betalen. WeChat weet als geen ander hoe je klantervaring en klanttevredenheid kan optimaliseren. Principes die uitgebreid aan bod zijn gekomen tijdens het congres:
  • Zie klanten als vrienden en behandel en respecteer ze ook zo.
  • Zorg dat klanten gebruik maken van een platform waar een betaling het eindpunt is van de klantreis.
  • Trek klanten naar je toe door te begrijpen wat ze willen zien voordat ze een betaling doen.
  • Maak gebruik van een online service zo makkelijk mogelijk.

Ruben
: Wat mij het meeste bij is gebleven, is de grote interesse voor de financial crime summit die als mini sub-event georganiseerd was. Je ziet dat banken erg worstelen met de cost of compliance, met name in het KYC & AML domein. De toenemende druk van toezichthouders wereldwijd om de poortwachtersfunctie voor witwassen en terrorismefinanciering te versterken, heeft geleid tot de inzet van duizenden analisten die het werk nog steeds niet aankunnen. De consensus op het congres was dat dit een doodlopende weg is met als enige alternatief de inzet van (nieuwe) technologie. Dat hoeft niet altijd meteen de meest geavanceerde tooling te zijn. In de praktijk zie je vaak dat 10% van de in gebruik zijnde regels het overgrote deel van de fraude cases constateren. Machine learning algoritmes laten controleren op dubbelingen in regels kan daarmee al voor een grote afname van false positives zorgen. Ook de inzet van technologie om data te verrijken en gaten in de data te dichten is laaghangend fruit. Het stokpaardje van Salim Hasam (partner McKinsey) was dat KYC/AMl nog te veel als 'silo probleem' wordt beschouwd. Volgens hem dient het veel integraler, tezamen met fraude en ‘cyber security’ aangevlogen te worden.

Wat erg interessant was, is dat iedereen erkent dat de opzet van ‘utilities’ een enorme stap voorwaarts zou zijn, maar tegelijkertijd pessimistisch is over de haalbaarheid hiervan. Naast praktische problemen zoals juridische vorm, aansprakelijkheid en data-ontsluiting speelt met name de ‘free-ride’ problematiek. Iedereen blijft naar elkaar kijken en wil wel aanhaken, maar niet fors investeren. Doordat het goed georganiseerd hebben van de KYC en AML processen tot een echt concurrentievoordeel is geworden, zijn met name de voorlopers niet zo happig om deze voorsprong zomaar op te geven. 

Wat zijn nieuwe trends waar we komende jaren mee in aanraking kunnen komen?

Ruben: Banken zullen steeds meer gebruik maken van producten of diensten van derden en die via cloud micro services integreren in hun eigen dienstverlening. Dusdanige samenwerkingen met gespecialiseerde partijen leiden tot veel snellere ‘time to markets’ dan eigen ontwikkeling.

Wat verder opvalt is dat de voorspelde grootschalige inzet van blockchain tegen lijkt te vallen en beperkt blijft tot specifieke domeinen, zoals trade finance. Het feit dat blockchains onveranderbaar zijn -gepropagandeerd als hun grote voordeel- blijkt in de praktijk soms problematisch. Denk bijvoorbeeld aan een digitale identiteit waar blockchain vaak genoemd werd als drager. Vanuit de toenemende aandacht voor privacy en gegevensbeveiliging (AVG) is inmiddels duidelijk dat het nooit meer kunnen verwijderen/aanpassen van persoonsgegevens geen optie is.

Fien: Op lange termijn ben ik benieuwd naar de impact van quantum computing. Dit zijn intelligente en krachtige computers die werken op basis van qubits in plaats van normale bits. Hierdoor wordt het mogelijk om enorme hoeveelheden data te interpreteren en verwerken om snellere, betrouwbaardere en objectieve keuzes en berekeningen te kunnen maken. Naast grote kansen betekent deze ontwikkeling ook grote uitdagingen, omdat bijvoorbeeld onze huidige encryptie technieken niet bestand zijn tegen een dusdanige rekenkracht. De volledige impact is daarmee nog niet te overzien, maar ik laat mij graag verrassen!

Geïnteresseerd geraakt en wil je er over verder praten? Neem contact op met Ruben en Fien!
Ruben

Ruben Velstra

Lees meer over Ruben
Fien

Fien Meinema

Lees meer over Fien

Volg ons op LinkedIn, regelmatig posten wij updates over onze visie op de sector en over bureauontwikkelingen.