Voogt Pijl & Partners
Search Icon
×

Publicaties


Wij houden u graag op de hoogte.

Hieronder treft u onze recente nieuwsitems en publicaties aan.

Money 20/20


Van 4 tot 6 juni vond in Amsterdam RAI het toonaangevende financials congres Money 20/20 plaats. Onze collega’s Ruben Velstra en Michel Witte waren aanwezig. Wij stelden ze drie vragen over hun ervaringen.

1. Wat is de grote lijn die jullie tijdens de beurs hebben gezien?

Michel: “Je ziet dat in de Europese context heel erg de platformgedachte leeft. Waarin banken en verzekeraars voorsorteren om een platform te bieden aan start-ups en diensten van derden. Met name de open banking filosofie die je bijvoorbeeld ziet bij ING en Rabobank biedt daar goede voedingsbodem voor.”

Ruben: “Het gebruik van technologie gaat zich dramatisch versnellen. Zie de enorme groei van Artificial Intelligence oplossingen, de doorontwikkeling van ‘mobile & voice’ toepassingen en de stappen die gemaakt worden op het gebied van KYC en ‘identity management’. Om mee te kunnen in deze snelheid zullen organisaties nog meer moeten samenwerken. De reactie bij grote instellingen op start-up initiatieven is nog te vaak: ‘wow, dat zie er goed uit! Dat moeten wij ook maken…’ De denkfout is dat de start-up vaak al werkende functionaliteiten heeft. Samenwerken en dan doorontwikkelen is dus het devies!

Tegelijkertijd wordt standaardisatie en versimpeling van de legacy systemen en processen steeds belangrijker. Dit is randvoorwaardelijk om wereldwijd dezelfde ‘state of the art’ klantervaring te kunnen bieden en de nieuwe technologieën maximaal te kunnen benutten.”

2. Wat is je het meeste bij gebleven?

Michel: “Dat er nog ontzettend veel te winnen is op het gebied van op het klant centrisch versnellen van processen. Maar dan met name vanuit een totaal andere invalshoek. Typisch voorbeeld vond ik de key-note van Dan Ariely van Lemonade. Zij hebben een nieuw bedrijfsmodel voor verzekeringen gecreëerd op basis van gedragseconomie en technologie. Het bedrijf maakt gebruik van kunstmatige verzekeringspolissen. En claims kunnen klanten alleen online indienen. Tot slot benaderen de traditionele verzekeraars het verdienmodel nog steeds via het beperken van de schadelast en door het instellen van ‘controls’. Lemonade pakt het anders aan en het heeft het ‘sociale goed’ een centraal element van het bedrijfsmodel gemaakt. Eventuele winst aan het eind van het jaar gaat naar een non-profit naar keuze van de klant.”

Ruben: “Toch wel de potentie van AI. Een correcte omschrijving hiervan is eigenlijk ‘versnelling van intelligentie’. Processen die nu een dag duren kunnen door inzet van AI en machine learning terug naar minuten. AI gaat voor net zo’n revolutie zorgen als de introductie van elektriciteit. Ook een ‘eye opener’ hierbij is dat het grote gevaar van AI niet schuilt in robots of intelligentie die de wereld gaan overnemen. Maar eerder algoritmes waar fouten in zitten die ontzettend belangrijke beslissingen gaan nemen. Zoals bepalen of een klant wel of geen lening krijgt. Om deze reden moet het beslismodel van een algoritme altijd herleidbaar en uitlegbaar blijven.”

3. Waarom hoor ik jullie niet over zaken als IOT, Big Data en blockchain?

Michel: “Er kwamen zeker diverse IOT toepassingen voorbij, maar binnen de financiële sector lijkt er tot op heden toch beperkt draagvlak voor praktische oplossingen. Daarnaast spelen hier, wellicht nog wel meer dan bij niet-bancaire diensten, zorgen over privacy en veiligheid”.

Ruben: “De hype over blockchain lijkt voorbij. Wat niet wil zeggen dat techniek achter blockchain niet op het goed spoor zit. Om met de ‘hype cycle’ te spreken, de peak of inflated expectations lijkt voorbij en we gaan binnenkort het plateau of productivity bereiken”.
Geïnteresseerd geraakt en wil je er over verder praten?

Neem contact op met Ruben en Michel!
Michel

Michel Witte

Lees meer over Michel


Ruben

Ruben Velstra

Lees meer over Ruben