Jocelyn Uiterdijk - VP&P
Voogt Pijl & Partners
Search Icon
×Jocelyn is een consultant met een achtergrond in IT & Change trajecten. Zij is na haar studie Culturele Antropologie begonnen in operationele rollen in de financiële sector en doorgegroeid naar project management en consultancy rollen op het snijvlak van Business en IT. Zij doorgrondt data en processen, om de huidige en de gewenste situatie in kaart te brengen en concrete stappen te kunnen vaststellen. Hierbij schakelt zij snel met stakeholders en weet informatie en beslissingen doeltreffend over te brengen.
Jocelyn heeft ervaring en affiniteit met innovatie, productontwikkeling, IT project management en implementatie van wet- en regelgeving.