Impact wet herstel en afwikkeling verzekeraars - VP&P
Search Icon
×

Impact wet herstel en afwikkeling verzekeraars nog vaak onderschat

Impact wet herstel en afwikkeling verzekeraars nog vaak onderschat


Eind 2018 werd de wet herstel en afwikkeling van verzekeraars aangenomen door de Eerste Kamer. Door deze wet staat de Nederlandse verzekeringsbranche, na de implementatie van Solvency II, wederom voor toezichtrechtelijke veranderingen. DNB verwacht van verzekeraars dat zij voor eind 2019 een ‘voorbereidend crisis plan’ (VCP) aanleveren. Om vervolgens zelf per verzekeraar een ‘afwikkelplan’ op te stellen voor gevallen waarin het VCP niet toereikend is om een crisis het hoofd te bieden.
Download hier onze visie en aanpak

Een VCP is in de kern een verdiepingsslag op de ‘own risk and solvency assesment’ (ORSA) vanuit Solvency II. De in de ORSA geïdentificeerde risico indicatoren en crisisscenario’s kunnen als basis gebruikt worden. Maar zullen uitgebreid moeten worden met zwaardere (near-default) scenario’s. 

Vervolgens dienen er voor deze zwaardere scenario’s herstelmaatregelen en haalbaarheid analyses van de herstelmaatregelen plaats te vinden. Zulke haalbaarheid analyses zijn geen standaard onderdeel in de ORSA en zijn zeer tijdsintensief om samen te stellen en door te rekenen. 

Ook zal serieus aandacht besteed moeten worden aan een beschrijving van de crisis governance structuur die in werking treedt na activering van het crisisplan, inclusief gedetailleerde interne- en externe communicatieplannen. In de praktijk blijkt dat de benodigde inspanning voor een VCP, zowel in te betrekken afdelingen als pure tijdsinzet, in veel gevallen groter is dan vooraf ingeschat.  

Om de benodigde inspanningen binnen de perken te houden, maar tegelijkertijd te voldoen aan alle kwaliteitseisen, is een strakke regie op het totstandkomingsproces cruciaal. Voogt Pijl & Partners heeft uitgebreid ervaring met het opstellen van herstelplannen vanuit de bancaire sector en zet deze expertise nu in voor de verzekeringsbranche. Volg deze link voor onze visie en aanpak om te komen tot een VCP.
Merit

Merit de Jeu

Lees meer over Merit
Fien

Fien Meinema

Lees meer over Fien
Leander

Leander Schapendonk

Lees meer over Leander

Volg ons op LinkedIn, regelmatig posten wij updates over onze visie op de sector en over bureauontwikkelingen.