Grootbank - VP&P
Voogt Pijl & Partners
Search Icon
×

Cases


Wat wij doen? Wij geven organisatieadvies in de financiële sector.

Je collega’s hebben uitdagende opdrachten bij banken, verzekeraars, partijen in de pensioensector en toezichthouders.


Bestrijding witwas en terrorisme financiering


Bij een grootbank is een verbeterslag gemaakt in de processen rondom klantintegriteit. Daarmee kan deze partij beter haar verantwoordelijkheid pakken in het detecteren van terrorismebestrijding, fraude en witwassen. Thema’s die steeds meer onder het vergrootglas van de toezichthouder kwamen te liggen.

Klanten en transacties zijn onder de loep genomen ter opschoning van het klantenbestand. Daarnaast richtten we nieuwe monitoring processen in en verzorgden we opleiding van tijdelijke en nieuwe medewerkers. Hiermee werd voldaan aan de vereisten van de toezichthouder en interne stakeholders.

Onze andere cases


Duurzame verbetering van de know your customer en filtering processen
Duurzame verbetering van de know your customer en filtering processen
Compliancy op wet- en regelgeving
Compliancy op wet- en regelgeving
Herijking operations afdeling (350FTE)
Herijking operations afdeling (350FTE)
Klantintegriteit op hoger level
Klantintegriteit op hoger level