Expertises - VP&P
Search Icon
×

Expertises


VP&P ondersteunt de business transformatie van banken, verzekeraars, toezichthouders en partijen in de pensioensector. Wij zijn experts op het gebied van risk management & compliance, improving organisations en digitale transformatie.

Risk Management & Compliance

In de financiële sector is de implementatie van wet- en regelgeving een enorme uitdaging. Denk aan druk vanuit toezichthouders en de publieke opinie, of regelgeving die niet altijd 100% eenduidig is. Denk ook aan slechte datakwaliteit, complexe systeemlandschappen en een gebrek aan samenhangende keuzes binnen de organisatie. Het zijn factoren die niet alleen processen en systemen beïnvloeden, maar ook impact hebben op de besturing van de dagelijkse operatie en het gedrag van medewerkers op alle niveaus. 

VP&P biedt ondersteuning in deze complexe context. Bijvoorbeeld bij grootschalige remediation programma’s op het gebied van Know Your Customer. Naast het op orde krijgen van bestaande klant- en risicodossiers, richten we ons op het realiseren van essentiële, structurele verbeteringen in de kernprocessen. De inzet van nieuwe technologie maakt de processen toekomstvaster en efficiënter. Innovatieve oplossingen en gedeelde verantwoordelijkheid zijn sleutelwoorden voor onze aanpak.


Improving Organisations

VP&P helpt organisaties zich te verbeteren, vernieuwen en wendbaarder te worden. Wij geloven in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers, waarin we de verantwoordelijkheid delen om business transformaties te laten slagen. Wij staan voor innovatieve oplossingen die gedragen worden door de organisatie. Met brede expertise en ruime praktijkervaring als kompas bepalen we de optimale koers en werken we samen toe naar een uitstekend eindresultaat.

Wij hebben ruime ervaring met een breed scala aan methodes voor organisatieverbetering en vernieuwing. Van de integratie van organisaties of bedrijfsmodellen tot vernieuwing in de besturing. Van migratie van klant- en productportfolio’s tot kostenreducties bij operationele afdelingen en stafafdelingen. En van de inrichting van een ‘agile’ organisatie tot het uitdenken en implementeren van organisatie-specifieke Target Operating Modellen.


Digital Transformation

De uitdagingen van een digitale transformatie zijn groot. Het vereist niet alleen aanpassingen aan de IT, maar ook een vernieuwde inrichting van producten en een andere werkwijze van de organisatie. Wij helpen onze klanten om hun business strategie om te zetten naar een passend en haalbaar digitaliseringsplan. Op basis van onze ruime praktijkervaring stippelen we het ideale traject uit, vermijden we de valkuilen onderweg en realiseren we samen een soepele transformatie.

Onze ervaring met digitale transformatie is breed. Van het realiseren van soepele klantreizen en kostenreducties door procesautomatisering tot het organiseren van steeds meer externe samenwerkingsverbanden en het benutten van nieuwe technologie en (big) data mogelijkheden in de klant- en risicomanagement-processen.