Robert Voogt - VP&P
Search Icon
×Robert heeft jarenlange ervaring als programmamanager en consultant bij banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Eerdere werkgevers voor Voogt Pijl & Partners zijn Twynstra Gudde (senior adviseur financiële sector) en Rabobank International (lijnmanager).
Robert werkt veel waar organisaties in transformatie zijn. Voorbeelden zijn integraties van bedrijfsonderdelen, interne fusies, reorganisaties, kostenbesparingsprogramma’s en het wendbaar maken van organisaties (toepassen van agile gedachtengoed in organisatiefilosofie).