Eric Lange - VP&P
Search Icon
×Eric Lange is als netwerkpartner verbonden aan VP&P.

Eric is van huis uit technisch bedrijfskundige en heeft een professionele achtergrond in de financiële dienstverlening van meer dan 20 jaar. De laatste tien jaar als teamcoach en adviseur gedrags- & cultuurveranderingen. Eric gelooft dat veranderingen, groot en klein, het meest succesvol en duurzaam zijn als de verandering van onderaf, binnen heldere kaders en met de juiste enablers, gerealiseerd worden.
De toegevoegde waarde hiervan is dat mensen zich verbinden met elkaar en met het gezamenlijke doel. De combinatie van het adviseren en begeleiden van senior managers / directies en werken met teams en individuen heeft Eric’s voorkeur. De laatste jaren richt Eric zich op de agile manier van werken en de bijbehorende nieuwe organisatievormen.