Digital Insurance agenda: de aanstaande revolutie in verzekeringsland - VP&P
Search Icon
×

Digital Insurance Agenda: de aanstaande revolutie in verzekeringsland

Digital Insurance Agenda: de aanstaande revolutie in verzekeringsland


Is er toekomst voor de verzekeringssector? Welke rol spelen RPA, AI, IoT en data analytics voor deze toekomst? Welke business modellen kunnen overleven en welke zijn eindig? De digitale revolutie stelt verzekeraars voor nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen, zo werd duidelijk op de Digital Insurance Agenda Amsterdam. Leander Schapendonk, Fien Meinema en Jocelyn Uiterdijk namen vanuit VP&P deel aan dit congres.

Wat zijn de belangrijkste inzichten van DIA?

Leander: Wat mij betreft is duidelijk bevestigd dat de markt anticipeert op sterk veranderende omstandigheden, maar in dit stadium nog niet weet waar deze heen gaan. In ieder geval wordt de 4e industriële revolutie ook in de verzekeringssector zichtbaar en krijgt InsurTech stevig voet aan de grond. De nieuwe spelers richten zich vooral op het re-design van (delen van) de waardeketen; sneller, simpeler en vooral klantgerichter. De verzekeraars zelf heroriënteren zich in navolging op het eigen business-, distributie- en pricing model. Alles draait daarbij om het ontsluiten van data: hoe zet ik de beschikbare gegevens om in relevante inzichten, die vervolgens mijn klantervaring kunnen optimaliseren?

Jocelyn: Wat mij opviel op DIA, is dat het van binnenuit organiseren van innovatieve ontwikkelingen voor de traditionele verzekeraars lastig blijkt. Veel partijen zoeken naar mogelijkheden om externe innovatie binnen de eigen organisatie te absorberen, zonder het vernieuwende karakter van de start-up te schaden. Dit zie je bijvoorbeeld terug in hun investeringsstrategie, met een participatiegraad in InsurTechs van maximaal 50%.

Welke toepassing van technologieën kunnen we op korte termijn verwachten?

Leander: We zien een trend waarbij technologie wordt toegepast om het voor klanten makkelijker en sneller te maken als het gaat om het doorlopen van het verzekeringsproces. Het centraal stellen van de klant is al belangrijk, maar gaat daadwerkelijk een vlucht nemen. Zo levert seamless interactie over de kanalen al een beduidend hogere conversieratio op en zorgt juist de combinatie van technologieën als AI of RPA voor verbeterde klantervaring. Dit laatste zie je terug bij de diverse partijen die zich richten op ‘claims’ afhandeling. Als de verzekeraar middels deze geautomatiseerde processen ook zijn huidige kosten kan beperken ontstaat een win-win situatie.
 
Fien: Inderdaad zien we een trend dat AI mensen vervangt in diverse processen, zoals schademelding. Leuk of niet, het is dé kans voor verzekeraars om een goede indruk achter te laten en klanten binnen te houden. Tracktable speelt hierop in door schade aan auto’s real time per app te melden aan de verzekeraar. De app vraagt foto’s te maken van de auto. Op basis van deze foto’s wordt een real-time offerte opgemaakt. Achter de schermen wordt door middel van AI berekend hoeveel manuren nodig zijn om de schade te repareren en tegen welke kosten. Het stelt de claimbehandelaar in staat om snel en objectief inschattingen en keuzes te maken en zo de klant sneller en beter van dienst te kunnen zijn.

Jocelyn: Ook de markt voor levensverzekeringen is in ontwikkeling. Hoewel er in Nederland steeds minder worden afgesloten (wegvallen van de fiscale facilitering), zijn ze in het buitenland nog altijd in trek. Daar worden digitale platformen ingezet om het verzekeringsproces digitaal te doorlopen. Een voorbeeld is Vlocity, die het mogelijk maakt om het verloop van de financiële situatie van de klant in te schatten door middel van opvolgende live events te berekenen. Op basis van deze berekening wordt een product aangeboden die het best bij de financiële situatie van de klant past. InsurTech Harmony gaat nog een stapje verder en geeft op basis van de financiële situatie van de klant, die wordt opgevraagd via een online on-boardingprogramma, een onafhankelijk advies over een passend product.

Voorkomen is toch beter dan herstellen? Hoe zit het met de preventie maatregelen?

Leander: Je ziet de markt duidelijk veranderen. De propositie van verzekeraars verschuift naar de voorkant van de waardeketen. Nieuwe partijen richten zich op het bieden van diensten vooraf in plaats van uitbetalingen achteraf. De toenemende beschikbaarheid van data analyses kennen een voorspellende waarde en maken het mogelijk om gerichte adviezen uit te brengen of zelfs flexibele pricing toe te passen.

Jocelyn: Preventie is één van de thema’s die ook tijdens de DIA centraal stond. Goed ingericht kunnen de preventieve maatregelen meermaals lager zijn dan de herstelkosten. Iūnigo zet gamification in om klanten op laagdrempelige wijze bewuster te maken van hun rijgedrag, waarbij een veilige rijstijl wordt beloond met punten. Deze punten kunnen worden ingewisseld als korting op diensten, premie of andere verzekeringsproducten. Tevens stuurt de verzekeringsmaatschappij alerts naar klanten als er bijvoorbeeld slecht weer op komst is of zich een gevaarlijke situatie voordoet.

Fien: Ook waterschade blijkt zich goed te lenen voor preventieve maatregelen. Lekkage wordt immers vaak pas laat opgemerkt, waardoor de herstelkosten aardig kunnen oplopen. Leakbot speelt hierop in door temperatuurschommelingen te monitoren. Wordt er een afwijking geregistreerd, dan stuurt het apparaat een alert. Via de bijbehorende app kan de klant vervolgens een loodgieter oproepen. Op basis van de historische data wordt inzicht verkregen en leveren patronen een voorspellende waarde op voor zowel klant als verzekeraar.

Tijdens DIA Amsterdam is duidelijk geworden dat InsurTech niet langer 'toekomstmuziek' is. Het biedt een ontwrichtend en transformerend potentieel voor de verzekeringssector. De verzekeringssector heeft het tot een integraal onderdeel van zijn dagelijkse activiteiten gemaakt. Vooralsnog met lineaire ontwikkelingen, maar dit kan wel eens exponentiële snelheid krijgen...
Fien

Fien Meinema

Lees meer over Fien
Leander

Leander Schapendonk

Lees meer over Leander

Volg ons op LinkedIn, regelmatig posten wij updates over onze visie op de sector en over bureauontwikkelingen.