Deposito Garantiestelsel 3.0 - VP&P
Search Icon
×

Deposito Garantiestelsel 3.0; DNB-druk op datakwaliteit gaat sterk toenemen

Deposito Garantiestelsel 3.0; DNB-druk op datakwaliteit gaat sterk toenemen


De nieuwe richtlijn rond DGS (Deposito Garantie Stelsel) heeft de afgelopen anderhalf jaar veel stof doen opwaaien in de bankensector. Het zogenaamde ‘DGS3.0’ met als doel om klanten binnen 7 werkdagen na een bank faillissement over hun geld te kunnen laten beschikken, heeft een stevige impact gehad voor elke bank in Nederland. Waar zat de ‘pijn’ en waar gaat het nog pijn doen? Gaat DGS nieuwe stijl nu inderdaad de gedachte voordelen opleveren voor klanten en DNB? VP&P is op dit onderwerp betrokken geweest bij meerdere banken en geeft graag feedback.

Individueel KlantBeeld (IKB)

Sinds 1 januari 2019 wordt van elke bank verwacht dat ze binnen drie werkdagen een bestand aan DNB kan opleveren met daarin alle klant- en rekeninggegevens (het zogenaamde IKB bestand) om tot uitbetaling van maximaal € 100.000 per klant over te gaan. De gedetailleerdheid van de eisen, de complexiteit van het bestand en de ‘zero tolerance’ op fouten, hebben nogal wat betekend voor de banken. Gegevens van dezelfde klant moeten worden samengevoegd uit diverse (merk)administraties tot één allesomvattend IKB bestand. Op het eerste oog niet zo moeilijk, maar intimi weten dat het gevraagde bestand met al haar validaties een hels karwei is. Zo was in april 2019, een kwartaal na de officiële deadline, 37% van de banken nog niet in staat om het gevraagde bestand aan te leveren.


Mate van kunnen aanleveren van IKB bestand aan DNB
(uit: DNB presentatie ‘Building trust together’)

ISAE3402 verklaring accountant

Terwijl de banken nog bezig waren om de technische uitdagingen van het IKB bestand te overwinnen, speelde de andere grote uitdaging, namelijk het verkrijgen van een zogenaamde ISAE3402 Type 1 verklaring van een externe accountant. ISAE3402 is eigenlijk bedoeld voor de beoordeling van uitbestedingsprocessen, maar wordt in het kader van DGS door DNB gebruikt om inzicht te krijgen in de mate van naleving van de DGS voorschriften door banken. 

Of ISAE3402 het meest geëigende ‘instrument’ is om de implementatie van de DGS voorschriften te beoordelen, daar verschillen -om het mild uit te drukken- de meningen in de markt sterk over. Duidelijk is in ieder geval wel dat het onderwerp de gemoederen sterk heeft bezig gehouden en dat zowel banken als accountants ernstig aan het zoeken zijn geweest naar de juiste invulling van scope, taakverdeling tussen interne en externe accountant en diepgang van de gevraagde beschrijvingen. 

Hopelijk gaat DNB, na inlevering van de rapporten op 30 juni 2019, sectorbrede informatie over de ISAE3402 rapporten naar buiten brengen.

Hoe nu verder? Datakwaliteit, datakwaliteit en datakwaliteit

DNB heeft op haar seminar van 16 april 2019 al laten weten dat de verbetering van datakwaliteit voor haar de top prioriteit zal zijn in het kader van DGS. Met het IKB bestand krijgt DNB van elke bank een vlijmscherpe MRI scan van de kwaliteit van de klant- en rekeninggegevens van een bank. Alle aanleiding om benchmarks op te stellen en banken aan te sporen te werken aan verdere verbetering van de datakwaliteit. De plaat die DNB toonde tijdens het seminar sprak daarbij boekdelen.

In juni 2019 kunnen we alweer de volgende update verwachten van de DGS voorschriften, die per 1 januari 2020 in werking zullen treden. Verwachting is dat de update vooral een combinatie zal zijn van verbeteringen en verdere aanscherpingen gericht op de verbetering van de datakwaliteit. De eerste concept versie van de 3.1 update van het DGS handboek van DNB geeft hier al een eerste inkijk in.

Improving Data Quality
‘Improving Data Quality is priority’
(uit: DNB presentatie ‘Building trust together’)

Wegen de voordelen op tegen de inspanning?

‘Waar deden we het ook alweer voor?’ De versnelling van de uitkering aan klanten was gericht op versterking van het vertrouwen in het financiële systeem. Hoeveel dat vertrouwen is of nog zal toenemen, is lastig te meten. Het is wel veilig te stellen dat de wijzigingen het vertrouwen in ieder geval niet zullen beschadigen. DGS3.0 biedt klanten en daarmee de Nederlandse samenleving dus zeker wel voordelen.

Vanuit het perspectief van DNB biedt DGS3.0, met het IKB bestand én het ISAE3402 rapport van de accountant, in ieder geval een scherp inzicht in de datakwaliteit van elke bank. Met dit inzicht zal DNB de banken aanzetten of zelfs verplichten tot diverse verbeterinitiatieven. Met het onmogelijk te wegen voordeel van ‘vertrouwen in het financiële systeem’ is een totaal afweging eigenlijk niet te maken. Wel is het duidelijk dat DGS3.0 ervoor heeft gezorgd dat de datakwaliteit steeds verder verbeterd wordt en wie kan daar nou op tegen zijn?

NB: VP&P publiceert binnenkort over DGS3.1, de nieuwe en per 1-1-2020 in te voeren voorschriften.

© foto: De Nederlandsche Bank
Wouter

Wouter Pijl

Lees meer over Wouter
Fien

Fien Meinema

Lees meer over Fien

Volg ons op LinkedIn, regelmatig posten wij updates over onze visie op de sector en over bureauontwikkelingen.