De impact van IDD op de Nederlandse verzekeringsmarkt - VP&P
Search Icon
×

De impact van IDD op de Nederlandse verzekeringsmarkt

De impact van IDD op de Nederlandse verzekeringsmarkt


Download hier de whitepaper.

Per 23 februari 2018 is de nieuwe richtlijn ‘Verzekeringsdistributie’ in Nederland van kracht. De richtlijn heeft onder meer een wijziging van de Wet op het financieel toezicht tot gevolg en komt voort uit de Europese richtlijn ’Insurance Distribution Directive’ (IDD). Doel is om meer transparantie te bieden aan consumenten betreffende beloningen en provisies. Daarmee beoogt Europa een gelijk speelveld te creëren voor alle marktpartijen. Daarnaast heeft de wetgeving tot doel om producten beter aan te laten sluiten bij de vraag van de consument gericht op betere bescherming van de consument.

Marktpartijen moeten naar verwachting per 1 oktober 2018 aan de nieuwe regelgeving voldoen.

Na het lezen van dit document bent u als verzekeraar, tussenpersoon of organisatie die verzekeringsproducten als aanvullend goed of dienst verkoopt, op de hoogte wat de richtlijn Verzekeringsdistributie inhoudt. Daarnaast geeft dit document inzicht in de belangrijkste aandachtsgebieden voor implementatie en biedt het een checklist die als basis kan dienen voor een concreet plan van aanpak.

Achtergrond

Waar de richtlijn verzekeringsbemiddeling (IMD) zich nog alleen richtte op verzekeraars en tussenpersonen, richt de IDD zich ook op direct writers en bedrijven die verzekeringen als bijproduct verkopen en in sommige gevallen zelfs op vergelijkingssites. Daarnaast zal IDD leiden tot wijzigingen in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). Ook volgen er kleinere aanpassingen van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling. De richtlijn verduidelijkt de notificatieprocedure van landsgrensoverschrijdende activiteiten. Ook komen belangenconflicten en aanvullende richtlijnen bij verzekeringen met een beleggingscomponent aan bod.


Aandachtsgebieden

De richtlijn kent grofweg acht aandachtsgebieden:

1)     het voorkomen van belangenconflicten;

2)     focus op niet-professionele cliënten;

3)     transparantie over provisie en interne beloningen;

4)     verplichting tot het verstrekken van een IPID document bij schadeverzekeringen;

5)     verstrekken aanvullende precontractuele informatie bij beleggingsverzekeringen/execution-only dienstverlening;

6)     de verplichting om het productontwikkelingsproces te monitoren volgens EIOPA richtlijn;

7)     wijzigingen in de distributie van verzekeringen;

8)     een notificatieprocedure voor grensoverschrijdende activiteiten.


Verstrekkende gevolgen voor distributeurs, distributie en producten

De nieuwe richtlijn heeft gevolgen voor verschillende ketens binnen de verzekeringssector en stelt nieuwe eisen aan de actuele kennis van adviseurs en het maatwerk van het verzekeringsproduct voor de consument. Dit geldt voor verzekeraars, intermediairs, online distributeurs en neven verkoop van verzekeringen. Daarnaast heeft het verstrekkende gevolgen voor de distributie van verzekeringen op het gebied van verkoop, provisie informatie, informatie geschiktheid voor de consument en transparantie en informatie van vergelijkingssites. De richtlijn betreft alle consumenten verzekeringen, levensverzekeringen, beleggingsverzekeringen en execution-only producten. Afdelingen als operations, juridische zaken, risk en compliance spelen een belangrijke rol bij de implementatie en verdere institutionalisering van het geheel.


Implementatie in fases

De richtlijn is begin januari 2016 gepubliceerd door de Europese Commissie (level 1). De gedelegeerde richtlijnen (level 2) door de Europese Commissie zijn inmiddels op 25 september 2017 gepubliceerd. Vervolgens zijn de nader uitgewerkte normen door het ministerie van Financiën omgezet naar huidige Nederlandse financiële wetgeving. Hier heeft de Raad van State zich over gebogen en het wetsvoorstel is op 6 februari 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. 20 februari is het eindverslag aangemeld voor behandeling in de Eerste Kamer. EU-landen ondanks het uitstel nog wel gehouden zijn om de richtlijn per 23 februari 2018 (de oorspronkelijke datum van inwerkingtreding) om te zetten in nationaal recht. Het Europees Parlement en de Raad moeten het in een versnelde wetgevingsprocedure nog wel eens worden over de nieuwe toepassingsdatum. Immers is op 20 december 2017 besloten de inwerkingstelling van de wet te vertragen om de branche langer te tijd te geven veranderingen door te voeren. Om de toepassingsdata op elkaar af te stemmen bereidt de Commissie ook de toepassing van twee gedelegeerde verordeningen voor die in het kader van de IDD zijn vastgesteld. De verwachting is dat de inwerkingtreding van de IDD wordt uitgesteld tot 1 oktober 2018.

 

De implementatie van IDD is voor iedere organisatie maatwerk. Een implementatie checklist met focus op de verschillende aandachtsgebieden stelt organisaties in staat om een gestructureerde en gefaseerde aanpak te definiëren. Voogt Pijl & Partners staat uw organisatie graag bij met een op uw wensen afgestemd implementatietraject om tijdige en duurzame implementatie te waarborgen.
Wouter

Wouter Pijl

Lees meer over Wouter
Maikel

Maikel Miggelbrink

Lees meer over Maikel
Michel

Michel Witte

Lees meer over Michel

Volg ons op LinkedIn, regelmatig posten wij updates over onze visie op de sector en over bureauontwikkelingen.