Cases - VP&P
Search Icon
×

Cases


Wat wij doen? Wij realiseren veranderingen voor banken, verzekeraars, partijen in de pensioensector en toezichthouders. Bekijk hieronder onze cases.Samenvoeging verzekeraars


Verzekeraar

Realiseren double digits kostenreductie


Verzekeraar

Vergroten rentabiliteit door fusie van pensioenuitvoerders


Pensioenuitvoerder

Uitwerken TOM voor nieuwe Premie Pensioen Instelling


Pensioenuitvoerder

Herziening klant- en externe rapportages


Pensioenuitvoerder

Inrichten Tribe-structuur


Bank

Slagvaardiger maken holdingstaven


Verzekeraar

Opstellen veranderstrategie


Toezichthouder

Echte productinnovatie door een start-up-setting


Verzekeraar

Halvering doorlooptijd en 25% kostenreductie in sales funnel


Verzekeraar

Verbetering winstgevendheid product-markt-kanalen mix


Bank

Herinrichting Operations


Bank