Compliancy met extreme externe druk en grote klantimpact - VP&P
Voogt Pijl & Partners
Search Icon
×

Cases


Wat wij doen? Wij geven organisatieadvies in de financiële sector.

Je collega’s hebben uitdagende opdrachten bij banken, verzekeraars, partijen in de pensioensector en toezichthouders.


Compliancy op wet- en regelgeving


Het leiden van een programma gericht op de compliancy op wet- en regelgeving voor één van de Nederlandse grootbanken. Het programma betrof zowel de herstelacties ten aanzien van bestaande relaties (11 miljoen), als het aanpassen van de klant- en verwerkingsprocessen voor nieuwe klanten. De complexiteit van het programma was zeer groot door de beperkt beschikbare tijd en de veelheid aan processen, systemen en werkwijzen die moesten veranderen.

Onze andere cases


Slagvaardiger maken holdingstaven
Slagvaardiger maken holdingstaven
Productinnovatie in start-up setting
Productinnovatie in start-up setting
Herijking operations afdeling (350FTE)
Herijking operations afdeling (350FTE)
Implementeren 4e Anti Money Laundering Directive
Implementeren 4e Anti Money Laundering Directive