Voogt Pijl & Partners
Search Icon
×

Cases


Wat wij doen? Wij realiseren veranderingen in de financiële sector.

Je collega’s hebben uitdagende opdrachten bij banken, verzekeraars, partijen in de pensioensector en toezichthouders.

Klantintegriteit op hoger level

Remediation klantintegriteit afgerond Grootbank

Verhogen van STP ratio

Risicovermindering en herstructurering Asset Manager

Verbetering winstgevendheid

Aanpassing product-markt-distributiemix Grootbank

Optimaliseer onze salesfunnel

Doorlooptijd verbeterd + 25% kostendaling Verzekeraar

Duurzame verbetering van de know your customer en filtering processen

Grootbank

Opstellen meerjaren veranderstrategie

Meerjarenstrategie omgezet naar agile activiteiten Toezichthouder

Implementeren 4e Anti Money Laundering Directive

In control op witwas wetgeving Grootbank

Inrichten tribestructuur

Meer zelfsturend en verminderde gelaagdheid Grootbank

Herstelactie wet- en regelgeving

In control en compliant binnen de gestelde tijdslimieten Verzekeraar

Product implementatie

Succesvolle lancerering Nederlandse markt Verzekeraar

Compliancy op wet- en regelgeving

Herstel en geoptimaliseerde verwerkingsprocessen Grootbank

Slagvaardiger maken holdingstaven

Staforganisatie gericht op interne afnemers Verzekeraar

Productinnovatie in start-up setting

Vernieuwing productorganisatie Verzekeraar

Herijking operations afdeling (350FTE)

Grootbank

Bestrijding witwas en terrorisme financiering

Een duurzame indeling en verbetering van klantintegriteit Grootbank