Cases - VP&P
Search Icon
×

Cases


Wat wij doen? Wij realiseren veranderingen voor banken, verzekeraars, partijen in de pensioensector en toezichthouders. Bekijk hieronder onze cases.Wereldwijde transactie monitoring optimalisatieImplementeren efficiënte CDD processtraat Ontwikkelen van strategische FEC roadmapActualiseren en herstellen van CDD KlantdossiersOptimaliseren van Customer Due Diligence processenInrichten klant- en transactie filteringTransactiemonitoring opzet en inrichting Bankbrede opzet en uitrol van KYC Training en Awareness programmaDuurzame verbetering KYC door inzet nieuwe technologie


Bank

Samenvoeging verzekeraars


Verzekeraar

Nieuwe IAM tooling


Bank

Inrichting Risk Assessment proces voor Cloud services


Bank

Realiseren double digits kostenreductie


Verzekeraar

Vormgeven en uitvoeren digitalisering van klantprocessen


Bank

Uitvoeren Uniform Herstelkader Rentederivaten


Bank

Herdefiniëren en implementeren wereldwijde risk reporting


Bank

Versterken inzicht in en sturing op risico’s


Verzekeraar

Implementeren fraude detectie systeem betalingsverkeer


Bank

Vergroten rentabiliteit door fusie van pensioenuitvoerders


Pensioenuitvoerder

Uitwerken TOM voor nieuwe Premie Pensioen Instelling


Pensioenuitvoerder

Herziening klant- en externe rapportages


Pensioenuitvoerder

Compliance Identity & Access Management


Bank

Implementatie Resolution & Recovery


Bank

Inrichten Tribe-structuur


Bank

Slagvaardiger maken holdingstaven


Verzekeraar

Opstellen veranderstrategie


Toezichthouder

Echte productinnovatie door een start-up-setting


Verzekeraar

Halvering doorlooptijd en 25% kostenreductie in sales funnel


Verzekeraar

Verbetering winstgevendheid product-markt-kanalen mix


Bank

Digitalisering asset management processen


Pensioenuitvoerder

Herinrichting Operations


Bank

Met Data Analytics in korte tijd compliance gerealiseerd


Verzekeraar