Cases - VP&P
Voogt Pijl & Partners
Search Icon
×

Cases


Wat wij doen? Wij realiseren veranderingen voor banken, verzekeraars, partijen in de pensioensector en toezichthouders. Bekijk hieronder onze cases.

Samenvoeging verzekeraars


Verzekeraar

Nieuwe IAM tooling


Bank

Inrichting Risk Assessment proces voor Cloud services


Bank

Duurzame verbetering KYC door inzet nieuwe technologie


Bank

Realiseren double digits kostenreductie


Verzekeraar

Vormgeven en uitvoeren digitalisering van klantprocessen


Bank

Uitvoeren Uniform Herstelkader Rentederivaten


Bank

Herdefiniëren en implementeren wereldwijde risk reporting


Bank

Versterken inzicht in en sturing op risico’s


Verzekeraar

Implementeren fraude detectie systeem betalingsverkeer


Bank

Vergroten rentabiliteit door fusie van pensioenuitvoerders


Pensioenuitvoerder

Uitwerken TOM voor nieuwe Premie Pensioen Instelling


Pensioenuitvoerder

Herziening klant- en externe rapportages


Pensioenuitvoerder

Compliance Identity & Access Management


Bank

Implementatie Resolution & Recovery


Bank

Inrichten Tribe-structuur


Bank

Slagvaardiger maken holdingstaven


Verzekeraar

Opstellen veranderstrategie


Toezichthouder

Echte productinnovatie door een start-up-setting


Verzekeraar

Onder hoge druk KYC remediation uitvoeren en nieuwe processen implementeren


Bank

Halvering doorlooptijd en 25% kostenreductie in sales funnel


Verzekeraar

Verbetering winstgevendheid product-markt-kanalen mix


Bank

Nieuwe transactiemonitoring processen voor poortwachter functie


Bank

Digitalisering asset management processen


Pensioenuitvoerder

Herinrichting Operations


Bank

Met Data Analytics in korte tijd compliance gerealiseerd


Verzekeraar