Cases - VP&P
Voogt Pijl & Partners
Search Icon
×

Cases


Wat wij doen? Wij realiseren veranderingen voor banken, verzekeraars, partijen in de pensioensector en toezichthouders. Bekijk hieronder onze cases.

Inrichting Risk Assessment proces voor Cloud services

Bank

Nieuwe IAM tooling

Bank

Samenvoeging verzekeraars

Verzekeraar

Implementatie Resolution & Recovery

Bank

Compliance Identity & Access Management

Bank

Herziening klant- en externe rapportages

Pensioenuitvoerder

Uitwerken TOM voor nieuwe Premie Pensioen Instelling

Pensioenuitvoerder

Vergroten rentabiliteit door fusie van pensioenuitvoerders

Pensioenuitvoerder

Implementeren fraude detectie systeem betalingsverkeer

Bank

Versterken inzicht in en sturing op risico’s

Verzekeraar

Herdefiniëren en implementeren wereldwijde risk reporting

Bank

Uitvoeren Uniform Herstelkader Rentederivaten

Bank

Vormgeven en uitvoeren digitalisering van klantprocessen

Bank

Realiseren double digits kostenreductie

Verzekeraar

Duurzame verbetering KYC door inzet nieuwe technologie

Bank

Opstellen veranderstrategie

Toezichthouder

Echte productinnovatie door een start-up-setting

Verzekeraar

Slagvaardiger maken holdingstaven

Verzekeraar

Inrichten Tribe-structuur

Bank

Met Data Analytics in korte tijd compliance gerealiseerd

Verzekeraar

Herinrichting Operations

Bank

Nieuwe transactiemonitoring processen voor poortwachter functie

Bank

Verbetering winstgevendheid product-markt-kanalen mix

Bank

Digitalisering asset management processen

Pensioenuitvoerder

Onder hoge druk KYC remediation uitvoeren en nieuwe processen implementeren

Bank

Halvering doorlooptijd en 25% kostenreductie in sales funnel

Verzekeraar