Versterken inzicht in en sturing op risico's verzekeraar - VP&P
Search Icon
×

Cases


Wat wij doen? Wij geven organisatieadvies in de financiële sector.

Je collega’s hebben uitdagende opdrachten bij banken, verzekeraars, partijen in de pensioensector en toezichthouders.


Versterken inzicht in en sturing op risico’s


Zowel vanuit de Raad van Commissarissen van het bedrijf als vanuit DNB was er grote druk om het inzicht in risico’s en de beheersing ervan sterk te verbeteren. 

Als eerste stap is de risk taxonomy herijkt. Vervolgens is aan de hand van diverse onderzoeken en workshops de risk appetite vastgesteld en is een groot aantal verbeteringen opgestart om het risk control framework te versterken. Afsluitend is een geheel vernieuwde en interactieve risk rapportage geïmplementeerd.

Onze andere cases


Echte productinnovatie door een start-up-setting
Echte productinnovatie door een start-up-setting
Opstellen veranderstrategie
Opstellen veranderstrategie
Transactiemonitoring opzet en inrichting 
Transactiemonitoring opzet en inrichting 
Halvering doorlooptijd en 25% kostenreductie in sales funnel
Halvering doorlooptijd en 25% kostenreductie in sales funnel