Versterken inzicht in en sturing op risico's verzekeraar - VP&P
Search Icon
×

Cases


Wat wij doen? Wij geven organisatieadvies in de financiële sector.

Je collega’s hebben uitdagende opdrachten bij banken, verzekeraars, partijen in de pensioensector en toezichthouders.


Versterken inzicht in en sturing op risico’s


Zowel vanuit de Raad van Commissarissen van het bedrijf als vanuit DNB was er grote druk om het inzicht in risico’s en de beheersing ervan sterk te verbeteren. 

Als eerste stap is de risk taxonomy herijkt. Vervolgens is aan de hand van diverse onderzoeken en workshops de risk appetite vastgesteld en is een groot aantal verbeteringen opgestart om het risk control framework te versterken. Afsluitend is een geheel vernieuwde en interactieve risk rapportage geïmplementeerd.

Onze andere cases


Nieuwe IAM tooling
Nieuwe IAM tooling
Bankbrede opzet en uitrol van KYC Training en Awareness programma
Bankbrede opzet en uitrol van KYC Training en Awareness programma
Herdefiniëren en implementeren wereldwijde risk reporting
Herdefiniëren en implementeren wereldwijde risk reporting
Herziening klant- en externe rapportages
Herziening klant- en externe rapportages