Verbetering winstgevendheid product-markt-kanalen mix - VP&P
Voogt Pijl & Partners
Search Icon
×

Cases


Wat wij doen? Wij geven organisatieadvies in de financiële sector.

Je collega’s hebben uitdagende opdrachten bij banken, verzekeraars, partijen in de pensioensector en toezichthouders.


Verbetering winstgevendheid product-markt-kanalen mix


Met een veranderend afnamepatroon van klanten, mogelijkheden tot digitalisering en minder loyale klanten, stond de business case van distributiekanalen onder druk. Kostenbesparing ‘aan de binnenkant van de organisatie’ vereiste fundamentele keuzes in kanalen en productportfolio. 

In het traject is een duidelijke visie op klantbehoeften en de toegevoegde waarde voor klanten gedefinieerd op basis van een heldere analyse van de winstgevendheid van klantgroepen, distributiekanalen en producten en diensten. Met deze inzichten is de product-markt-distributiemix aangepast en omni-channel gemaakt.

Onze andere cases


Vergroten rentabiliteit door fusie van pensioenuitvoerders
Vergroten rentabiliteit door fusie van pensioenuitvoerders
Halvering doorlooptijd en 25% kostenreductie in sales funnel
Halvering doorlooptijd en 25% kostenreductie in sales funnel
Digitalisering asset management processen
Digitalisering asset management processen
Uitwerken TOM voor nieuwe Premie Pensioen Instelling
Uitwerken TOM voor nieuwe Premie Pensioen Instelling