Case VP&P: uitvoeren uniform herstelkader rentederivaten bank - VP&P
Search Icon
×

Cases


Wat wij doen? Wij geven organisatieadvies in de financiële sector.

Je collega’s hebben uitdagende opdrachten bij banken, verzekeraars, partijen in de pensioensector en toezichthouders.


Uitvoeren Uniform Herstelkader Rentederivaten


Na het stoppen van een eigen initiatief om klanten te compenseren, moesten zes banken uitvoering geven aan het politiek en maatschappelijk gevoelige ‘Uniform Herstelkader Rentederivaten’ dat door AFM is geïnitieerd. 

Voor één van de banken is het traject voor het herstelkader opgezet en uitgevoerd, waarbij vanuit de dagelijkse regie de contacten met alle betrokken partijen werden onderhouden (externe partners, AFM, accountant en andere banken).

Onze andere cases


Bankbrede opzet en uitrol van KYC Training en Awareness programma
Bankbrede opzet en uitrol van KYC Training en Awareness programma
Inrichting Risk Assessment proces voor Cloud services
Inrichting Risk Assessment proces voor Cloud services
Verbetering winstgevendheid product-markt-kanalen mix
Verbetering winstgevendheid product-markt-kanalen mix
Implementeren fraude detectie systeem betalingsverkeer
Implementeren fraude detectie systeem betalingsverkeer