Opstellen veranderstrategie voor toezichthouder - VP&P
Search Icon
×

Cases


Wat wij doen? Wij geven organisatieadvies in de financiële sector.

Je collega’s hebben uitdagende opdrachten bij banken, verzekeraars, partijen in de pensioensector en toezichthouders.


Opstellen veranderstrategie


Een toezichthouder had problemen met het implementeren van veranderingen, die vaak ondersneeuwden in de dagelijkse hectiek en de turbulentie van korte termijn issues van de organisatie.

In de nieuwe meerjaren strategie is separate sturing ingericht voor het implementeren van veranderingen, naast de reguliere lijnorganisatie. De verantwoordelijkheden van de lijn- en veranderorganisatie zijn hierbij eenduidig vastgelegd. Samen met de directie is de meerjaren strategie doorvertaald naar een agile activiteiten portfolio.

Onze andere cases


Herdefiniëren en implementeren wereldwijde risk reporting
Herdefiniëren en implementeren wereldwijde risk reporting
Uitwerken TOM voor nieuwe Premie Pensioen Instelling
Uitwerken TOM voor nieuwe Premie Pensioen Instelling
Uitvoeren Uniform Herstelkader Rentederivaten
Uitvoeren Uniform Herstelkader Rentederivaten
Vergroten rentabiliteit door fusie van pensioenuitvoerders
Vergroten rentabiliteit door fusie van pensioenuitvoerders