Realiseren double digits kostenreductie verzekeraar - VP&P
Voogt Pijl & Partners
Search Icon
×

Cases


Wat wij doen? Wij geven organisatieadvies in de financiële sector.

Je collega’s hebben uitdagende opdrachten bij banken, verzekeraars, partijen in de pensioensector en toezichthouders.


Realiseren double digits kostenreductie


Vanwege veranderingen in de marktomstandigheden en de wetgeving wilde de raad van bestuur van een grote verzekeraar een ‘double digits’ kostenreductie doorvoeren. 

Na het maken van een gedetailleerde analyse is het traject vervolgens uitgevoerd in nauwe samenwerking met de betreffende afdelingen, waarbij vanuit de centrale regie training, guidance en sturing zijn gegeven. Besparingen zijn gerealiseerd zonder dat een sociaal plan nodig was voor de personele effecten.

Onze andere cases


Herziening klant- en externe rapportages
Herziening klant- en externe rapportages
Nieuwe transactiemonitoring processen voor poortwachter functie
Nieuwe transactiemonitoring processen voor poortwachter functie
Digitalisering asset management processen
Digitalisering asset management processen
Samenvoeging verzekeraars
Samenvoeging verzekeraars