Realiseren double digits kostenreductie verzekeraar - VP&P
Search Icon
×

Cases


Wat wij doen? Wij geven organisatieadvies in de financiële sector.

Je collega’s hebben uitdagende opdrachten bij banken, verzekeraars, partijen in de pensioensector en toezichthouders.


Realiseren double digits kostenreductie


Vanwege veranderingen in de marktomstandigheden en de wetgeving wilde de raad van bestuur van een grote verzekeraar een ‘double digits’ kostenreductie doorvoeren. 

Na het maken van een gedetailleerde analyse is het traject vervolgens uitgevoerd in nauwe samenwerking met de betreffende afdelingen, waarbij vanuit de centrale regie training, guidance en sturing zijn gegeven. Besparingen zijn gerealiseerd zonder dat een sociaal plan nodig was voor de personele effecten.

Onze andere cases


Echte productinnovatie door een start-up-setting
Echte productinnovatie door een start-up-setting
Herziening klant- en externe rapportages
Herziening klant- en externe rapportages
Optimaliseren van Customer Due Diligence processen
Optimaliseren van Customer Due Diligence processen
Halvering doorlooptijd en 25% kostenreductie in sales funnel
Halvering doorlooptijd en 25% kostenreductie in sales funnel