Bank - VP&P
Voogt Pijl & Partners
Search Icon
×

Cases


Wat wij doen? Wij geven organisatieadvies in de financiële sector.

Je collega’s hebben uitdagende opdrachten bij banken, verzekeraars, partijen in de pensioensector en toezichthouders.


Implementatie Resolution & Recovery


Een bank stond onder druk van DNB om nieuwe wetgeving inzake Bank Resolution & Recovery (BRRD) versneld en gedegen in te voeren. 
 
Voor de implementatie is een bank-breed programma neergezet, waarmee aan de eisen op het gebied van ‘interconnectedness’, ‘operational continuity’, ‘bail-in’ en management informatie systemen is voldaan. Intensieve afstemming met autoriteiten (DNB, ECB / Single Resolution Board) heeft plaatsgevonden over de plannen van aanpak, voortgang, risico’s en mitigerende maatregelen.

Onze andere cases


Implementeren fraude detectie systeem betalingsverkeer
Implementeren fraude detectie systeem betalingsverkeer
Herinrichting Operations
Herinrichting Operations
Opstellen veranderstrategie
Opstellen veranderstrategie
Echte productinnovatie door een start-up-setting
Echte productinnovatie door een start-up-setting