Halvering doorlooptijd en 25% kostenreductie in sales funnel - VP&P
Search Icon
×

Cases


Wat wij doen? Wij geven organisatieadvies in de financiële sector.

Je collega’s hebben uitdagende opdrachten bij banken, verzekeraars, partijen in de pensioensector en toezichthouders.


Halvering doorlooptijd en 25% kostenreductie in sales funnel


Een verzekeraar stond sterk onder druk met betrekking tot de verkoop van hypotheken. De producten waren boven de ‘market standard’, door het acceptatieproces was de sales funnel verlieslatend en continue verbetering beperkt.

Door sterke vereenvoudiging van het acceptatieproces is de doorlooptijd gehalveerd. Hierdoor zijn de kosten met 25% gereduceerd. Strakke sturing op de sales funnel is geïmplementeerd. Managers zijn opgeleid om processen continue te verbeteren met hun mensen.

Onze andere cases


Inrichting Risk Assessment proces voor Cloud services
Inrichting Risk Assessment proces voor Cloud services
Uitvoeren Uniform Herstelkader Rentederivaten
Uitvoeren Uniform Herstelkader Rentederivaten
Implementeren fraude detectie systeem betalingsverkeer
Implementeren fraude detectie systeem betalingsverkeer
Slagvaardiger maken holdingstaven
Slagvaardiger maken holdingstaven