Case VP&P Pensioenuitvoerder: Digitalisering asset management processen - VP&P
Search Icon
×

Cases


Wat wij doen? Wij geven organisatieadvies in de financiële sector.

Je collega’s hebben uitdagende opdrachten bij banken, verzekeraars, partijen in de pensioensector en toezichthouders.


Digitalisering asset management processen


Bij een asset manager is een herontwerpproject uitgevoerd voor de transactieverwerking. Doel was verhoging van de STP ratio en vermindering van de risico’s.

In het project is de gehele procesketen (van trade capture, affirmatie, confirmatie tot settlement) opnieuw ingericht. Diverse verwerkingsprocessen zijn naar externe ‘processing partners’ gemigreerd. Tevens is een systeem integratie-laag geselecteerd en geïmplementeerd.  De nieuwe manier van werken is binnen de front- en backoffice organisatie ingebed.

Onze andere cases


Actualiseren en herstellen van CDD Klantdossiers
Actualiseren en herstellen van CDD Klantdossiers
Opstellen veranderstrategie
Opstellen veranderstrategie
Uitwerken TOM voor nieuwe Premie Pensioen Instelling
Uitwerken TOM voor nieuwe Premie Pensioen Instelling
Bankbrede opzet en uitrol van KYC Training en Awareness programma
Bankbrede opzet en uitrol van KYC Training en Awareness programma