Business transformatie in de financiële sector

Verzekeringen

Verzekeringen sterk onder druk

De verzekeringsmarkt heeft duidelijk last van de onzekere economische tijden. Dit gecombineerd met een vertrouwenscrisis en een niet aflatende stroom aan wet- en regelgeving zet verzekeraars sterk onder druk. Omzetten lopen terug, resultaten dalen terwijl de hoeveelheid werk juist toeneemt.

 

Verzekeraars reageren met name met kostenverlagingen door de uitvoering van de verzekeringsprocessen efficiënter te laten verlopen. Dit zijn nuttige stappen die enige lucht geven. Voor veel partijen zal dit echter onvoldoende resultaat opleveren voor de lange termijn en is radicale transformatie van bestaande business modellen noodzakelijk.

 

Wij helpen onze klanten in de verzekeringsbranche vanuit meerdere invalshoeken. Waar bij sommige partijen kostenoptimalisatie nodig is, helpen wij andere partijen met het vernieuwen van het businessmodel of het herwinnen van het vertrouwen van de klant middels transparantie en eenvoud. Onze brede ervaring binnen de verzekeringsbranche stelt ons in staat om lastige vraagstukken in het juiste perspectief te zetten.

Terug
Verzekeraars, wet herstel en afwikkeling, solvency II, DNB, IDD, verzekeringsdistributie, afm