Business transformatie in de financiële sector

Voogt Pijl en Partners

Impact IDD op verzekeringsmarkt

Update november 2017

Na het lezen van deze update (note d.d. februari 2018: lees hier de meest recente versie) van onze reeds verschenen whitepaper bent u als verzekeraar, tussenpersoon of organisatie die verzekeringen als aanvullend goed of dienst verkoopt, op de hoogte wat de richtlijn Verzekeringsdistributie inhoudt en de impact dat IDD heeft op de Nederlandse verzekeringsmarkt. Deze update geeft inzicht in de laatste stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen, waaronder tijdslijnen, scope en impact. Ook gaat deze update in op de belangrijkste aandachtsgebieden voor implementatie en biedt het een checklist die als basis kan dienen voor een concreet plan van aanpak. 

 

Verwachting is nog steeds dat per februari 2018 de nieuwe richtlijn ‘Verzekeringsdistributie’ in Nederland van kracht wordt. De richtlijn heeft een wijziging van de Wet op het financieel toezicht tot gevolg en komt voort uit de Europese richtlijn ’Insurance Distribution Directive’ (IDD). Doel is om meer transparantie te bieden aan consumenten betreffende beloningen en provisies. Daarmee beoogt Europa een gelijk speelveld te creëren voor alle marktpartijen. Daarnaast heeft de richting als doel om producten beter aan te laten sluiten bij de vraag van de consument gericht op betere bescherming van de consument.

 

Richtlijn verzekeringsbemiddeling

Waar de richtlijn verzekeringsbemiddeling (IMD) zich nog alleen richtte op verzekeraars en tussenpersonen, richt de IDD zich ook op direct writers en bedrijven die verzekeringen als bijproduct verkopen en in sommige gevallen zelfs op vergelijkingssites. Daarnaast zal IDD leiden tot wijzigingen in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). De richtlijn verduidelijkt de notificatieprocedure van landsgrensoverschrijdende activiteiten. Ook komen belangenconflicten en aanvullende richtlijnen bij verzekeringen met een beleggingscomponent aan bod.

 

Aandachtsgebieden IDD

De richtlijn kent grofweg acht aandachtsgebieden: 1) het voorkomen van belangenconflicten; 2) focus op niet-professionele cliënten; 3) transparantie over provisie en interne beloningen; 4) verplichting tot het verstrekken van een IPID document bij schadeverzekeringen; 5) verstrekken aanvullende precontractuele informatie bij beleggingsverzekeringen/execution-only dienstverlening; 6) de verplichting om het productontwikkelingsproces te monitoren volgens EIOPA richtlijn; 7) wijzigingen in de distributie van verzekeringen; 8) een notificatieprocedure voor grensoverschrijdende activiteiten.

 

Verstrekkende gevolgen voor distributeurs, distributie en producten

De nieuwe richtlijn heeft gevolgen voor verschillende ketens binnen de verzekeringssector en stelt nieuwe eisen aan de actuele kennis van adviseurs en het maatwerk van het verzekeringsproduct voor de consument. Dit geldt voor verzekeraars, intermediairs, online distributeurs en neven verkoop van verzekeringen. Daarnaast heeft het verstrekkende gevolgen voor de distributie van verzekeringen op het gebied van verkoop, provisie informatie, informatie geschiktheid voor de consument en transparantie en informatie van vergelijkingssites. De richtlijn betreft alle consumenten verzekeringen, levensverzekeringen, beleggingsverzekeringen en execution-only producten. Afdelingen als operations, juridische zaken, risk en compliance spelen een belangrijke rol bij de implementatie en verdere institutionalisering van het geheel.

 

Implementatie richtlijn IDD in fases

De richtlijn is begin januari 2016 gepubliceerd door de Europese Commissie (level 1). Nadat de gedelegeerde richtlijnen (level 2) door de Europese Commissie zijn gepubliceerd, worden de nader uitgewerkte normen in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen opgenomen. Het ministerie van Financiën zal dit jaar de regels uit de IDD opnemen in de huidige Nederlandse financiële wetgeving.

De implementatie van IDD is voor iedere organisatie maatwerk. Een implementatie checklist (note d.d. februari 2018: lees hier de meest recente versie) met focus op de verschillende aandachtsgebieden stelt organisaties in staat om een gestructureerde en gefaseerde aanpak te definiëren. Voogt Pijl & Partners staat uw organisatie graag bij met een op uw wensen afgestemd implementatietraject om tijdige en duurzame implementatie te waarborgen.

 

Voogt Pijl en Partners richt zich op de financiële sector (banken, verzekeraars en pensioenuitvoerders). De programmamanagers en consultants zijn ervaren in het begeleiden van trajecten op het domein van business transformatie. De ervaring ligt in business programma’s, zoals:

  • wet- en regelgevingstrajecten
  • agile/wendbaar maken van organisaties
  • integratie en reorganisatie van bedrijfsonderdelen
  • kostenreductie
  • effectiviteitsvergroting (proces, staf, ondersteuning, projectenbedrijf en product rationalisatie).

 

Terug
Verzekeraars, wet herstel en afwikkeling, solvency II, DNB, IDD, verzekeringsdistributie, afm