Business transformatie in de financiële sector

Voogt Pijl en Partners

Sturing van agile organisaties

contradictio in terminis?

 .

Je vindt het artikel HIER.

 

In de race naar agility die gaande is in de financiële wereld zien we meer en meer organisaties worstelen met de sturing. Niet alleen om grip te krijgen op productiviteit van de multidisciplinaire teams, maar ook om keuzes en inzet te verantwoorden. Al is dat wellicht een beetje een reflex van de ‘oude wereld’. In de ‘nieuwe wereld’ hebben we het over ‘alignment enables autonomy’. Gericht op versterking van zelforganisatie en verschuivende paradigma’s over beheersing. Blijft de vraag staan: mengt zich dan toch meer en meer een ‘oude’ stem in de discussie die  ’verantwoording’ en ‘grip’ weer hoog in het vaandel voert? En is dat passend bij de gezochte wendbaarheid?

 

Het artikel van Robert Voogt schetst context voor het beoordelen van sturing, gegeven een veranderend besef van beheersing binnen agile organisaties. Het onderscheid in drie hoofdantwoorden die de ambitie tot wendbaarheid kunnen adresseren helpt ons om zin van onzin te scheiden. Zo organiseren wij de juiste organisatorische reflexen op uitdagingen van buiten. Wij onderscheiden ‘agile in de voorkant’, ‘lean aan de achterkant’ en ‘kort-cyclisch in het projectenbedrijf’. Het onderscheid lijkt subtiel omdat elementen van bijvoorbeeld zelforganisatie in elk van de drie hoofdantwoorden een kernonderdeel zijn. Maar ze zijn daadwerkelijk anders van aard voor elk van de drie. Met dat besef wordt het beter te duiden welk instrument op welke ambitie past, zodat je wendbaarheid inhoud geeft. En wordt het ook duidelijker waar je als bestuurder vooral richt op effectiviteit van vernieuwing en waar je stuurt op efficiency van zaken. En hoe je omgaat met verantwoording daar waar telkens andere knoppen van de ‘duivelsdriehoek’ vastgeklikt zijn. Met dat onderscheid kunnen we effectief organiseren voor en sturen op wendbaarheid.

 

Terug
beheersing in een agile organisatie