Business transformatie in de financiële sector

Voogt Pijl en Partners

Rituelen…nuttig of enkel gekkigheid?

Column over de waarde van de rituelen in het Agile werken

Consultants van Voogt Pijl & Partners ventileren hun mening, vragen zich dingen af en plaatsen tot aan de zomer twee keer per week kritische noten in een serie columns over het nieuwe organiseren in de financiële sector.

 

Column door Teuni Derriks

 

Een paar maanden geleden vond in Amerika de Super Bowl plaats. Ik werd hieraan herinnerd door een aantal Amerikaanse vrienden die op social media massaal foto’s plaatsten van de voorbereidingen op deze, vaak lange, wedstrijd. Op de foto’s veelal grote hoeveelheden fastfood en bier. De Super Bowl gaat voor Amerikanen gepaard met veel eten en drinken, TV reclames zijn volledig toegespitst op het circus dat zich rondom de wedstrijd afspeelt en de grootste artiesten treden tijdens de rust op in het stadion. Wat hebben deze gekkigheden rondom de wedstrijd eigenlijk met American Football te maken, vroeg ik mijzelf af.

 

Niet alleen de Amerikanen, maar ook onze eigen cultuur kent zijn ‘gekkigheden’; iedereen kent de oranje koorts tijdens het EK of WK. Het gevoel van saamhorigheid maakt dat we in grote getale meedoen of we nou fan zijn van voetbal of niet. En wat dacht je van Koningsdag. Niemand staat op een zonnige dag pannenkoeken en bier te verkopen op straat, maar op Koningsdag doen we het massaal. En wat heeft het verkopen van pannenkoeken en bier te maken met onze monarchie?

 

Een soortelijke vraag stelde ik mijzelf toen ik kort geleden deelnam aan een management training waarbij we een Agile Scrum project simuleerden. Met enkel de theorie als basis werden we als Chicken, Pig, Scrummaster of ‘gewoon’ teamlid, losgelaten in het spel van sprinten, planning poker en backlogs. Iets wat begon als een ongeorganiseerde chaos ontwikkelde zich na een aantal sprints tot een gestructureerde chaos en werd uiteindelijk ervaren als een flexibele werkwijze, waarbij iedereen zich bewust was van zijn taken en verantwoordelijkheden. Klinkt fantastisch toch? Er is alleen wel een ‘maar’. Want, ondanks dat de massa braaf zijn rol volgde omwille van het spel, bleven we achter met vraagtekens rondom nut en noodzaak van sommige Agile / Scrum principes, zoals de zwijgplicht van Chicken’s, de daily stand-up, de hang naar het Minimal Viable Product (MVP) en de altijd twee weken durende sprints. Zijn we door het domweg uitvoeren van deze rituelen en het aanhangen van de doctrine nu ook echt Agile bezig?

 

Rituelen creëren een gevoel van saamhorigheid en verbinden zo individuen. Zodra we de gewenste cultuur eigen hebben gemaakt, kiezen we precies die gebruiken die passen in onze omgeving. Zo viert iedereen die klein is Koningsdag met het zingen van het volkslied en spelletjes, maar wie (afgezien van degenen die met zijn of haar eigen kinderen meegaat) viert het later nog steeds zo? Rituelen worden vaak dogmatisch gevolgd bij het eigen maken van een doctrine, traditie of cultuur en spelen een belangrijke rol bij de positionering en ontwikkeling van hetgeen men zich eigen wil maken.

 

Daarnaast markeren rituelen een omslag. Als we het zakelijk bekijken creëren doctrines een gemeenschappelijk framework van begrip waarbinnen individuen snel beslissingen kunnen nemen die recht doen aan de omstandigheden. Daarmee staan rituelen ons toe om beslissingsbevoegdheid veilig te decentraliseren door het invoeren van consistente beslissingslogica. Er zijn echter ook valkuilen. Rituelen zijn soms schone schijn en je kan erin doorslaan. Als je dogmatisch de ‘Full Agile’ aanhangt zonder oog voor de omgeving, is de kans op het falen van je doel groot. Maar, je zal een Agile fan zijn als je juist die Agile gebruiken kiest die jou, je team en je klant helpen!

 

Lees ook onze eerder verschenen columns:

Olietankers en Speedboten over Agile organiseren in de financiële sector

Racen naar het volgende knelpunt over de balans in het managen van knelpunten voor nieuwe organisatievormen

Het einde van de projectleider nabij? over de toekomst van de projectleider binnen de agile werkwijze

Ontkoppelen als succesfactor over randvoorwaarden voor nieuwe organisatievormen in de ‘oude ‘wereld’

Nieuwe begrippen vergen nieuwe gedrag over succesvoorwaarden bij de invoering van Agile organisatievormen

 

Terug
IDD, Agile rituelen voogt pijl & partners