Business transformatie in de financiële sector

Voogt Pijl en Partners

Holacracy

Nut en noodzaak van een nieuwe organisatie structuur

Digitalisering heeft een grote impact op de financiële sector, bedrijfsvoering verandert (mede door toenemende wet en regelgeving) en de klant komt centraal te staan. Financiële instellingen transformeren naar IT bedrijven en steeds meer operationele processen worden Straight Through Processing. Veel digitaliseringsinitiatieven richten zich op het efficiënter en goedkoper maken van het interne proces, terwijl de financiële instellingen zich juist meer bezig moeten houden met ontwikkelingen in hun omgeving. De tijd waar producten door middel van ‘push’ aan klanten worden aangeboden en managers bepalen wat de organisatie nodig heeft, lijkt passé. Financiële instellingen moeten gehoor geven aan de toenemende eisen en wensen van hun klanten om geen marktaandeel te verliezen aan  nieuwe innovatieve spelers (Google wallet, Bunq, InShared, Ditzo, Friendsurance (DL)).

 

Innovatie laat zich moeilijk top down structureren en het is lang niet meer vanzelfsprekend dat de manager aan de top van de hiërarchische piramide de beste kennis heeft om de behoefte van de organisatie te beschrijven en beslissingen te nemen. De medewerker die daadwerkelijk met de klant en/of het product te maken heeft, is degene die weet wat er speelt en wat er moet gebeuren om succesvol te blijven.

 

Een reactie op de veranderende rol van de klant is Agile/Scrum (breed samengestelde teams werken in korte sprints aan een oplossing) en DevOps teams (ontwikkeling en operatie worden bij elkaar gebracht om opvolging te kunnen geven aan de snel veranderende omgeving).  Een goede ontwikkeling echter, dit leidt regelmatig tot frictie in de traditionele organisatie. Er ontstaat een organisatie die op een nieuwe ‘Agile’ manier opereert, maar bestuurt wordt door hiërarchische bureaucratie met procedures, afgebakende taken en een leger aan controlemechanismen. Een organisatie waar twee verschillende ideologieën opereren;  twee verschillende type vragen worden gesteld en waar op twee verschillende manier naar de wereld gekeken wordt. Het bestuur van financiële instellingen verliest grip op de, door IT gedreven, operatie en kijkt naar vooruitstrevende IT-bedrijven om een oplossing te vinden voor de tweedeling in hun organisatie.

 

Deze oplossing wijst steeds vaker naar een vorm waar autonome teams regeren, een omgeving waar ruimte gegeven wordt voor eigen verantwoordelijkheid en waar medewerkers gestimuleerd worden en de mogelijkheid krijgen hun talenten te ontwikkelen. Deze vorm wordt ‘Holacracy’ genoemd en wordt gezien als oplossing om op bestuurlijk niveau aansluiting te vinden bij de nieuwe vorm van Agile werken.

 

Holacracy vervangt traditionele structuur door een structureringsproces om veelvoorkomende conflicten op een minder hiërarchische en meer zelforganiserende manier op te lossen. Traditioneel managen zit bij financiële instellingen in hun DNA, hierdoor gaat het doorvoeren van dit principe niet zo makkelijk als bij kleine organisaties en startups. Wellicht is Holacracy in de huidige vorm niet dé oplossing voor de financiële sector, het challenget in ieder geval de huidige status quo en fungeert als katalysator voor een nieuwe vorm van leiderschap; een zelforganiserende workforce, een setting die ideeën bevrijdt door middel van empowerment en aanmoediging en waar de essentie ligt in de balans tussen sturing en zelforganisatie.

 

In een volgend artikel zullen wij dieper ingaan op de werking van Holacracy en de toepassing ervan in de financiële sector.

 

Teuni Derriks

Terug