Business transformatie in de financiële sector

Voogt Pijl en Partners

Herstel en afwikkeling verzekeraars

Voorbereiden op gestructureerd herstel

De nieuwe wetgeving ‘Herstel en Afwikkeling’ vraagt inspanning van verzekeraars

 

In deze publicatie treft u bouwstenen aan voor een voorbereidend crisisplan en laten wij zien wat Voogt Pijl & Partners kan betekenen om te komen tot een gestructureerde en bewezen aanpak.

 

Achtergrond

Gebleken is dat de huidige wetgeving niet toereikend is voor het gecontroleerd kunnen afwikkelen van verzekeraars. Daarom is een wetsvoorstel opgesteld met als doel het herzien van het instrumentarium voor afwikkeling en het aanpassen van de regeling voor faillissement van verzekeraars. Dit om de belangen van de polishouders, verzekerden en begunstigden te beschermen. Het (concept) wetsvoorstel ‘Herstel en afwikkeling van verzekeraars’ staat gepland om per 1 januari 2018 van kracht te worden.

 

Alle verzekeringsgroepen en zelfstandige verzekeraars met een richtlijn Solvency II vergunning vallen onder de wet ‘Herstel en afwikkeling van verzekeraars’. De verzekeraars met beperkte risico-omvang (Solvency II Basic verzekeraars) vallen wel binnen de wetgeving. Echter zij hoeven niets te doen in het kader van de voorbereidingsfase (opstellen voorbereidend crisisplan, afwikkelplan en treffen maatregelen in opdracht van DNB).

 

Crisisplan

De verzekeraar moet –in tijden dat het voorspoedig gaat– met het voorbereidend crisisplan inzichtelijk maken welke herstelmogelijkheden er zijn als de verzekeraar bepaalde solvabiliteitvereisten doorbreekt of dreigt te doorbreken. Het –door DNB goed te keuren– voorbereidend crisisplan geeft daarbij diepgaand aan welke opties er zijn voor verzekeraar en DNB om een crisis te voorkomen of zo goed mogelijk af te wikkelen. De belangrijkste bouwstenen voor het voorbereiden op gestructureerd herstel, staan in onze publicatie weergegeven.

 

Afwikkelfase en afwikkelplan

Als de herstelmogelijkheden en bijbehorende termijnen uit Solvency II zijn uitgeput en verstreken, kan DNB besluiten een verzekeraar af te wikkelen als aan bepaalde zware voorwaarden is voldaan. Als DNB afwikkelmaatregelen toepast, moet zij de volgende doelstellingen in acht nemen:

  • bescherming van de belangen van polishouders
  • voorkomen van significante sociale onrust
  • voorkomen van significante nadelige gevolgen voor de financiële markten of economie
  • voorkomen dat financiële overheidssteun moet worden ingezet.

 

 

Terug
Integratie organisatieonderdelen,Verzekeraars, wet herstel en afwikkeling, solvency II, DNB, IDD, verzekeringsdistributie, afm