Business transformatie in de financiële sector

Voogt Pijl en Partners

Fit for purpose

Column over wendbaar worden in de bancaire sector

Op vele plekken in de bancaire sector wordt gewerkt aan wendbaarheid. Ten dele geïnspireerd op modellen zoals de ‘fintechs’ die hanteren, met voorbeelden als Zappos, Spotify en anderen. Het zijn modellen waarin vaak de agile wijze van werken wordt opgeschaald tot organisatieprincipe.

 

Dat geeft een verrijking van het organisatielandschap, met verbluffende resultaten voor time-to-market en medewerkerstevredenheid. Banken die zich primair als IT bedrijven beschouwen en die op eigen terrein worden bevochten door totaal nieuwe spelers vinden er een manier in om overtuigend wendbaar te zijn met multidisciplinaire kleine zelfsturende entiteiten (zoals de ‘squads’). Maar, zoals met vele, snel opkomende verschijnselen is er een gevaar van doorschieten. De nieuwe organisatiemodellen zijn geen ‘cure-for-all’. Ze zijn wel effectief, maar niet altijd efficiënt. Ook al gaat de invoering ervan vaak gepaard met formatiereductie. Niet doen dus, daar waar snel wijzigende klanteisen relatief ver weg zijn of de belangrijkste waarden voor de klant stabiliteit, betrouwbaarheid, specialistisch vakmanschap, schaal of reproduceerbaarheid zijn. Denk goed na op welke plaatsen in de onderneming die organisatievorm het beste past en binnen welke randvoorwaarden die organisatievorm kan floreren.

 

Werken in een ‘spotify-model’ is een slotstuk van een ontwikkeling waar de organisatie langere tijd al in geïnvesteerd moet hebben. Bijvoorbeeld in een gedragen visie op zelfsturing, effectieve teams, in het ontkoppelen van de ontwikkeldomeinen, in de ontwikkeling van leiderschap en veranderende invulling van management. Slechts op een dergelijk ontwikkeld fundament kan de mooie constructie van agile organiseren stevig staan en een effectief antwoord bieden op competitie, snel wijzigende klanteisen of snel ontwikkelende toepassing van technologie in de klantketen.

 

Deze column is gepubliceerd op bankingreview.nl in samenwerking met Twynstra Gudde. Voogt Pijl & Partners is één van de netwerkpartners waarmee Twynstra Gudde samenwerkt in de financiële dienstverlening.

Terug
Agile als organisatieprincipe