Business transformatie in de financiële sector

Voogt Pijl en Partners

Business Model Innovatie

Verzekeraars zijn aan zet om te komen tot nieuwe businessmodellen!

Traditionele businessmodellen van verzekeraars voldoen niet meer. Verzekeringsproducten zijn nauwelijks onderscheidend. Mede door de woekerpolis affaire staat het vertrouwen van consumenten al jaren op een laag pitje. De afschaffing van provisie op complexe producten dwingt verzekeraars tot een andere inzet van distributiekanalen. Door de sterke concurrentie staan de winstmarges fors onder druk.

 

Verzekeraars zullen op een andere wijze waarde moeten creëren. Er zal echt rekening moeten worden gehouden met de behoeften van klanten.

 

Verzekeraars zijn aan zet om te komen tot nieuwe businessmodellen! In onze publicatie ‘Op weg naar nieuwe businessmodellen’ beschrijven wij de hierop gerichte aanpak van Business Model Innovatie. Voor een onderbouwde keuze voor Business Model Innovatie, bieden wij verzekeraars aan om samen in een quick scan te bepalen wat het potentieel van deze aanpak is. In een periode van drie weken wordt duidelijk waar mogelijkheden liggen om bestaande businessmodellen te vernieuwen en nieuwe businessmodellen te ontwikkelen.

 

Terug