Business transformatie in de financiële sector

Voogt Pijl en Partners

Nieuwe begrippen vergen nieuw gedrag

Column over succesvoorwaarden bij de invoering van Agile organisatievormen

 

Consultants van Voogt Pijl & Partners ventileren hun mening, vragen zich dingen af en plaatsen tot aan de zomer twee keer per week kritische noten in een serie columns over het nieuwe organiseren in de financiële sector.

 

Column door Robert Voogt

 

Enige tijd gelden mocht ik in een management game nog eens de belangrijke waarden van Agile organiseren doorleven. Een management game die eigenlijk vooral een Scrum game bleek. Dus nog maar een component van Agile organiseren. Mooi was wel dat óók het directieteam werd gedwongen om zich te conformeren aan de instrumenten en werkwijzen die zo zichtbaar ’Agile’ (of eigenlijk Scrum) zijn. Ik zie nog de gezichten voor me van de decisionmakers die tot ‘chicken’ werden verklaard door de ‘pigs’. En dús heb je soms geen recht van spreken, als chicken zijnde. Voor wie dit wartaal lijkt – zoek het eens op.  En dat als opstap om een organisatie in de breedte innovatief te maken. Het was een belevenis…

 

Een ver doorgevoerde scheiding tussen ‘chickens’ en ‘pigs’, een dominante hang naar minimal viable products, essentiële (dogmatisch) kort cyclische sprints. Het zijn alle heel zichtbare elementen in de doctrine van Agile/Scrum. Het zijn de routines waardoor de Agile voordelen zich manifesteren. Routines die de (ontwikkel-)organisatie in het gewenste stramien duwen: met elkaar, kort cyclisch, gemandateerd en gefocust ontwikkelen op de relevante wensen die de klant aandraagt.

 

Op dit moment zie je overal in de financiële sector de olievlek groter worden. We bereiken een ‘next level’. Met indrukwekkende versnelling op ontwikkeling en onder verdere vergroting van medewerkerstevredenheid! Onder termen als ‘Agile Organisatie’ of met toepassing van het ‘Spotify-model’ worden agile werkwijzen opgeschaald tot organisatiestructuur en wordt het soms als een matrijs gehanteerd waar alle organisatie onderdelen uit gestanst worden. Echter, deze verschijningsvormen van agile organiseren zijn geen ‘cure for all’ in zichzelf. Het is zaak goed te blijven nadenken waar je voordelen wilt behalen en welke instrumenten je kiest.

 

Bovenal, is het belangrijk te realiseren dat de verschijningsvormen van agile organiseren, zoals een ‘Spotify-model’, een zichtbare resultante is van al eerder ingezette andere trajecten. Bijvoorbeeld het werken aan zelfsturing in cultuur, normen, codes en werkafspraken. Of bijvoorbeeld het testen van het werken in Super 7 teams en het  herdefiniëren van leiderschap. Of bijvoorbeeld het versimpelen van de control-bureaucratie die snelheid en zelfsturing in de weg kan zitten. Al die zaken zijn randvoorwaardelijk, voordat een zichtbaar model als het ‘Spotify-model’ tot bloei kan komen.

 

Het willen starten van een traject van agile organiseren door als eerste de implementatie van het ‘Spotify model’ ter hand te nemen, is dus geen garantie voor succes. Als we organisatie-breed agiel willen zijn, vinden we ons samenwerkingsmodel, onze waarden en patronen opnieuw uit. Agiel, lichtvoetig en adaptief zijn, moet in de genen van de organisatie worden geborgd. In de cultuur en het gedrag. In sturingsprincipes en overlegvormen. In processen en in werkwijzen. Niet persé knellend als een doctrine met vaste symbolieken of structuren die ongenuanceerd worden doorgevoerd.  Agile zijn toont zich in kernwaarden. Het mooie is dat – als je die fundamenten onder je samenwerking aanpakt, je – en passant – datgene wijzigt wat we traditioneel, bij gebrek aan betere definitie de ‘organisatiestructuur’ noemden. En dat is wat we willen bereiken!

 

Het wordt mooi werken de komende jaren! Ik kan niet wachten.

 

Lees ook onze eerder verschenen columns:

Olietankers en Speedboten over Agile organiseren in de financiële sector

Racen naar het volgende knelpunt over de balans in het managen van knelpunten voor nieuwe organisatievormen

Het einde van de projectleider nabij? over de toekomst van de projectleider binnen de agile werkwijze

Ontkoppelen als succesfactor over randvoorwaarden voor nieuwe organisatievormen in de ‘oude ‘wereld’

 

Terug
product en klantmigratie