Business transformatie in de financiële sector

Voogt Pijl en Partners

Agile is…ook een verlies incasseren

Column over de gezamenlijke uitdaging van Compliance en Business

“Alles wat je verliest verdubbelt automatisch in waarde”, een uitspraak van Mignon McLaughlin. Je kan voor dat ‘alles’ ontelbare voorbeelden maken. Zo weet een man pas wat hij mist als ze er niet is, en denk je bij het switchen van je werk of je huis wellicht: “Goh, mijn vorige baan of woning was eigenlijk zo gek nog niet”.

 

Door: Lynn ten Brummelhuis

 

In een organisatie die zich agile gaat inrichten verlies je volgens mij ook iets. Namelijk grip, controle; de oude organisatiestructuur waarop de three-lines-of-defence waren ingericht gaat op de schop. Deze structuur wordt vervangen door nieuwe samenwerkingsvormen als Squads en Chapters, die bewust modulair zijn neergezet. Losse eilandjes, die zichzelf aansturen, mandaat hebben, de klant als driver hebben en maximaal inzetten op snelheid. Hoe beheers je dan de risico’s en blijf je aantoonbaar in control? Een goede structuur rondom risicobeheersing wordt in dit geval dubbel zo belangrijk, terwijl je die nou juist volgens de agile gedachte probeert te los te laten, nietwaar?

 

Combineer nu bovenstaand ‘verlies’ met de huidige trends in de financiële sector, waar wet- en regelgevingstrajecten vaak meer dan 50% van de change agenda bepalen en je steeds meer moet bewijzen dat je aantoonbaar in control bent. Nieuw organiseren is dan heus geen feestje voor stafafdelingen zoals Compliance, Risk en Audit. Het vereist loskoppeling, terwijl je vanuit risicobeheersing juist op vaste patronen in de ketens vertrouwde.

 

We hebben dus te maken met twee ontwikkelingen die haaks op elkaar lijken te staan. Meer ‘autonomie’ versus meer ‘control’. Toch moeten we ze gaan verenigen in één aanpak voor de toekomst. Juist omdat de toegenomen W&R druk ook een grote kans biedt. De instelling die het snelste en het beste W&R trajecten kan implementeren, deze modulair opbouwt en anticipeert op nieuwe eisen, heeft het concurrentievoordeel bij uitstek. Dus niet alleen vanuit de uitdagingen voor de business om flexibeler en sneller te zijn, ook vanuit Compliance en Risk oogpunt is er een extra push voor de gehele organisatie om ‘agile’ te gaan werken. Waarbij natuurlijk geldt dat grote financials geen muziekdiensten zijn. Op bepaalde vlakken blijft een integrale aanpak nodig.

 

Het devies is ogenschijnlijk simpel: maak er een gezamenlijke uitdaging van. Ook de positie en de rol van stafafdelingen moet opnieuw worden ingericht bij het implementeren van een agile werkwijze. Cruciaal daarbij is iedere keer de juiste balans weten te vinden. Tussen meewerken en standvastig zijn. Tussen risico’s durven nemen en risico’s zoveel mogelijk te mitigeren. Tussen een extreme focus op klantwensen en de noodzaak klantbeloftes 100% te kunnen (blijven) waar maken. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten à la agile bestaat er namelijk door de extreme klantfocus een kans op blikveldvernauwing, met risicovolle producten als gevolg. Niet alles wat de klant wil, zou hij eigenlijk moeten willen. Het wordt daarmee nog belangrijker dat afdelingen als Compliance, Risk en Audit hier een natuurlijk tegengewicht inbrengen en zorgen voor een blikveld verbreding.

 

Dit vereist ten eerste van de business een andere aanpak. Alle medewerkers zouden een veel bredere focus moeten hebben en een gezamenlijke verantwoordelijkheid oppakken voor zaken als compliance. Uiteindelijk moeten we af van de perceptie dat bijvoorbeeld een Compliance Officer een stempelloket of adviseur aan de zijlijn is. Het is een mede-ontwikkelaar van al je nieuwe producten en proposities.

 

Vanuit de stafafdelingen vergt het net zo goed actie. Hoewel we al zien dat deze afdelingen zich flexibeler opstellen, zijn er ook medewerkers die zich op afstand houden en niet out-of-the-box kunnen meedenken. Denken in een ‘wij’ in plaats van ‘zij’. Zo’n ontzettende open deur, maar verraderlijk moeilijk. Zo ontving ik zelf met mijn collega’s laatst nog de volgende opdracht tijdens een training: “Jullie vormen een muur, en jullie moeten langs die muur zien te komen.” Het resultaat van ons stel fanatiekelingen: een wilde variatie van omkoping, vleierij en wat brute kracht. Het ‘verhip-momentje’ kwam echter pas achteraf. Door die éne zin waarin we als groepen werden aangesproken werden we per direct – compleet onbewust – ook twee groepen.

 

Terug naar de kern. Twee ontwikkelingen. Twee diverse invalshoeken samenbrengen tot één aanpak. Misschien wel de grootste uitdaging binnen de financiële sector tot dusver. Ik denk dat het mogelijk is om juist met het ‘verlies van grip’ winst te boeken. U ook?

 

 

Zie ook onze visie op Compliancy als concurrentiefactor.

 

Terug
agile organiseren, voogt pijl & Partners, Robert Voogt, Boutique adviesbureau