Business transformatie in de financiële sector

Business modelling als enabler voor groei

Bij een onderdeel van een grote financiële instelling werd de afgelopen jaren niet of nauwelijks groei gerealiseerd. Op verzoek van de Raad van Bestuur is een team samengesteld dat VP&P als facilitator begeleid heeft bij het genereren van ideeën voor nieuwe business. Vanuit meer dan 500 ideeën zijn 17 clusters gedefinieerd waarvoor uiteindelijk meer dan 60 nieuwe businessmodellen zijn ontworpen. Na verdere uitwerking en selectie zijn uiteindelijk zeven businessmodellen voor verdere implementatie gekozen.

Terug